STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS Cù Chính Lanthcsbccuchinhlanhttps://thcsbccuchinhlan.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Trương Công Địnhthcsbctruongcongdinhhttps://thcsbctruongcongdinh.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Yên Thếthcsbcyenthehttps://thcsbcyenthe.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Bình Lợi Trungthcsbinhloitrunghttps://thcsbinhloitrung.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Bình Quới Tâythcsbinhquoitayhttps://thcsbinhquoitay.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Cửu Longthcscuulonghttps://thcscuulong.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Điện Biênthcsdienbienhttps://thcsdienbien.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Đống Đathcsdongdahttps://thcsdongda.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Hà Huy Tậpthcshahuytaphttps://thcshahuytap.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Lam Sơnthcslamsonbinhthanhhttps://thcslamsonbinhthanh.www.mencosmeticskr.com
11 THCS Lê Văn Támthcslevantamhttps://thcslevantam.www.mencosmeticskr.com
12 THCS Nguyễn Văn Béthcsnguyenvanbehttps://thcsnguyenvanbe.www.mencosmeticskr.com
13 THCS Phú Mỹ thcsphumyhttps://thcsphumy.www.mencosmeticskr.com
14 THCS Quang Trung Nguyễn Huệthcsquangtrungnguyenhuehttps://thcsquangtrungnguyenhue.www.mencosmeticskr.com
15 THCS Rạng Đôngthcsrangdonghttps://thcsrangdong.www.mencosmeticskr.com
16 THCS Thanh Đathcsthanhdahttps://thcsthanhda.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Bạch Đằngthbachdangbinhthanhhttps://thbachdangbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Bế Văn Đànthbevandanhttps://thbevandan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học Bình Hoàthbinhhoahttps://thbinhhoa.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu học Bình Lợi Trungthbinhloitrunghttps://thbinhloitrung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Bình Quới Tây 1thbinhquoitay1https://thbinhquoitay1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Chu Văn Anthchuvananhttps://thchuvanan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Cửu Longthcuulonghttps://thcuulong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Đống Đathdongdabinhthanhhttps://thdongdabinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Hà Huy Tậpthhahuytaphttps://thhahuytap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Hồng Hàthhonghahttps://thhongha.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Lam Sơnthlamsonbinhthanhhttps://thlamsonbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Lê Đình Chinhthledinhchinhbinhthanhhttps://thledinhchinhbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Ngôi Nhà Thông Tháithngoinhathongthaihttps://thngoinhathongthai.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọcthnguyenbangocbinhthanhhttps://thnguyenbangocbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểuthnguyendinhchieuhttps://thnguyendinhchieu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Nguyễn Trọng Tuyểnthnguyentrongtuyenhttps://thnguyentrongtuyen.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Phan Văn Trịthphanvantribinhthanhhttps://thphanvantribinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Phù Đổngthphudongbinhthanhhttps://thphudongbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Tầm Vuthtamvuhttps://thtamvu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Thanh Đaththanhdahttps://ththanhda.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 Tiểu Học Thạnh Mỹ Tâyththanhmytayhttps://ththanhmytay.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 Tiểu Học Tô Vĩnh Diệnthtovinhdienhttps://thtovinhdien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 Tiểu Học Trần Quang Vinhthtranquangvinhhttps://thtranquangvinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 Tiểu Học Trí Đứcthtriduchttps://thtriduc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 Tiểu Học Việt Mỹthvietmybinhthanhhttps://thvietmybinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 Tiểu Học Yên Thếthyenthebinhthanhhttps://thyenthebinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MG Mai Hoamgmaihoabinhthanhhttps://mgmaihoabinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MG Bông Hồngmgbonghongbinhthanhhttps://mgbonghongbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MG Minh Tâmmgminhtamhttps://mgminhtam.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MG Ánh Sángmganhsanghttps://mganhsang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MG Việt Anhmgvietanhhttps://mgvietanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MG Hoa Anh Đàomghoaanhdaohttps://mghoaanhdao.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN 1 mn1binhthanhhttps://mn1binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN 2 mn2binhthanhhttps://mn2binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Mầm Non 3 mn3binhthanhhttps://mn3binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN 5 mn5binhthanhhttps://mn5binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN 6 mn6binhthanhhttps://mn6binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN 7B mn7bbinhthanhhttps://mn7bbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN 11A mn11abinhthanhhttps://mn11abinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Mầm non 11B mn11bbinhthanhhttps://mn11bbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN 12 mn12binhthanhhttps://mn12binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN 13 mn13binhthanhhttps://mn13binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN 14 mn14binhthanhhttps://mn14binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN 15 mn15binhthanhhttps://mn15binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN 15 B mn15bbinhthanhhttps://mn15bbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN 17 mn17binhthanhhttps://mn17binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN 19 mn19binhthanhhttps://mn19binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN 21 mn21binhthanhhttps://mn21binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN 22 mn22binhthanhhttps://mn22binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN 24Amn24abinhthanhhttps://mn24abinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN 24B mn24bbinhthanhhttps://mn24bbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN 25A mn25abinhthanhhttps://mn25abinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN 25Bmn25bbinhthanhhttps://mn25bbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN 26mn26binhthanhhttps://mn26binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MN 27 mn27binhthanhhttps://mn27binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN 28 mn28binhthanhhttps://mn28binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN 7A mn7abinhthanhhttps://mn7abinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MNTT Hoa Hồngmnhoahongbinhthanhhttps://mnhoahongbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MNTT Mai Linhmnmailinhhttps://mnmailinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MNTT Thiên Anhmnthienanhbinhthanhhttps://mnthienanhbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
35 MNTT 2-9mn2thang9binhthanhhttps://mn2thang9binhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
36 MN Văn Thánh Bắcmnvanthanhbachttps://mnvanthanhbac.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
37 MNTT Kim Đồngmnkimdonghttps://mnkimdong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
38 MNTT Mai Thônmnmaithonhttps://mnmaithon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
39 MNTT An phamnanphahttps://mnanpha.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MNTT Việt Mỹ Úcmnvietmyuchttps://mnvietmyuc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
41 MN Việt Úcmnvietucbinhthanhhttps://mnvietucbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
42 MNTT Ánh Saomnanhsaobinhthanhhttps://mnanhsaobinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
43 MNTT Chú Bồ Nôngmnchubononghttps://mnchubonong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
44 MN Thiên Thầnmnthienthanbinhthanhhttps://mnthienthanbinhthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
45 TH QT Á Châuthqtachauhttps://thqtachau.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
46 MN Mỹ Đứcmnmyduchttps://mnmyduc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
47 Wellspring International Bilingual School Saigonthmuaxuanhttps://thmuaxuan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
48 MN Mùa Xuânthcsmuaxuanhttps://thcsmuaxuan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM