STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS An Phú Đôngthcsanphudonghttps://thcsanphudong.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Bạch Đằngthcsbachdangq12https://thcsbachdangq12.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Bắc Sơnthcsbacsonhttps://thcsbacson.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Hoa Lưthcshoaluq12https://thcshoaluq12.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Lạc Hồngthcslachongq12https://thcslachongq12.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Lương Thế Vinhthcsluongthevinhq12https://thcsluongthevinhq12.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Mỹ Việtthcsmyviethttps://thcsmyviet.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Nguyễn Ảnh Thủthcsnguyenanhthuhttps://thcsnguyenanhthu.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Nguyễn An Ninhthcsnguyenanninhhttps://thcsnguyenanninh.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Nguyễn Hiềnthcsnguyenhienq12https://thcsnguyenhienq12.www.mencosmeticskr.com
11 THCS Nguyễn Huệ thcsnguyenhueq12https://thcsnguyenhueq12.www.mencosmeticskr.com
12 THCS Nguyễn Trung Trựcthcsnguyentrungtruchttps://thcsnguyentrungtruc.www.mencosmeticskr.com
13 THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp thcsnguyenvinhnghiephttps://thcsnguyenvinhnghiep.www.mencosmeticskr.com
14 THCS Phan Bội Châuthcsphanboichauq12https://thcsphanboichauq12.www.mencosmeticskr.com
15 THCS Trần Hưng Đạothcstranhungdaohttps://thcstranhungdao.www.mencosmeticskr.com
16 THCS Trần Phú - Quận 12thcstranphuq12http://thcstranphuq12.www.mencosmeticskr.com
17 THCS Trần Quang Khải thcstranqgkhaiq12https://thcstranqgkhaiq12.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Hà Huy Giápthhahuygiaphttps://thhahuygiap.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Hồ Văn Thanh thhovanthanhhttps://thhovanthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học Kim Đồngthkimdongq12https://thkimdongq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Lê Lợi thleloiq12https://thleloiq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Lê Văn Thọ thlevanthohttps://thlevantho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu học Lý Tự Trọngthlytutronghttps://thlytutrong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Nguyễn Duthnguyenduhttps://thnguyendu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Nguyễn Khuyếnthnguyenkhuyenq12https://thnguyenkhuyenq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Nguyễn Thái Bìnhthnguyenthaibinhq12https://thnguyenthaibinhq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Nguyễn Thị Địnhthnguyenthidinhq12https://thnguyenthidinhq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khaithnguyenthiminhkhaiq12https://thnguyenthiminhkhaiq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Nguyễn Trãithnguyentraihttps://thnguyentrai.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Nguyễn Văn Thệthnguyenvanthehttps://thnguyenvanthe.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Phạm Văn Chiêuthphamvanchieuhttps://thphamvanchieu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Quang Trungthquangtrunghttps://thquangtrung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Quới Xuânthquoixuanhttps://thquoixuan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Thần Đồngththandonghttps://ththandong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Thuận Kiềuththuankieuhttps://ththuankieu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Trần Quang Cơthtranqgcoq12https://thtranqgcoq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Trần Văn Ơn thtranvanonq12https://thtranvanonq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 Tiểu Học Trương Định thtruongdinhq12https://thtruongdinhq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 Tiểu Học Võ Văn Tầnthvovantanq12https://thvovantanq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MG Hoạ Mi 2mghoami2q12https://mghoami2q12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MG Bông Senmgbongsenhttps://mgbongsen.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MG Sơn Ca 1mgsonca1https://mgsonca1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MN Bé Ngoanmnbengoanq12https://mnbengoanq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MN Ánh Hồngmnanhhongq12https://mnanhhongq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MN Gấu Trắng mngautranghttps://mngautrang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN Anh Đức mnanhduchttps://mnanhduc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN Việt Mỹ mnvietmyq12https://mnvietmyq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN Phù Đổng mnphudonghttps://mnphudong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Thiên Ânmnthienanq12https://mnthienanq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN Hoa Ti Gôn mnhoatigonq12https://mnhoatigonq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN Sao Mai 2mnsaomai2https://mnsaomai2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN Duy Phương 2mnduyphuong2https://mnduyphuong2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN Ánh Sángmnanhsangq12https://mnanhsangq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Bình Minhmnbinhminhq12https://mnbinhminhq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Bông Hồngmnbonghongq12https://mnbonghongq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Sơn Ca 4mnsonca4q12https://mnsonca4q12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN Sơn Camnsoncaq12https://mnsoncaq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN Sơn Ca 3mnsonca3q12https://mnsonca3q12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Hồng Yến mnhongyenhttps://mnhongyen.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN Vàng Anhmnvanganhq12https://mnvanganhq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN Hoa Hồngmnhoahongq12https://mnhoahongq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN Vành Khuyênmnvanhkhuyenq12https://mnvanhkhuyenq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN Hoàng Anh 2mnhoanganh2https://mnhoanganh2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Việt Anhmnvietanhq12https://mnvietanhq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN Tuổi Ngọcmntuoingocq12https://mntuoingocq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Hoàng Yếnmnhoangyenq12https://mnhoangyenq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Sơn Ca 5mnsonca5q12https://mnsonca5q12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MN Sơn Ca 2mnsonca2q12https://mnsonca2q12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Sơn Ca 6 mnsonca6https://mnsonca6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN Hoạ Mi 1mnhoami1q12https://mnhoami1q12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MN Quang Trung mnquangtrunghttps://mnquangtrung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MN Minh Quang mnminhqghttps://mnminhqg.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MN Phượng Hồng mnphuonghongq12https://mnphuonghongq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
35 MN Hoa Thiên Lýmnhoathienlyq12https://mnhoathienlyq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
36 MN Hoa Mai 2mnhoamai2https://mnhoamai2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
37 MN Anh Đàomnanhdaoq12https://mnanhdaoq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
38 MN Sơn Ca 7mnsonca7q12https://mnsonca7q12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
39 MN Hoàng Lan Anhmnhoanglananhhttps://mnhoanglananh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Mặt Trời Bé con 3mnmattroibecon3https://mnmattroibecon3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
41 MN Sơn Ca 8mnsonca8q12https://mnsonca8q12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
42 MN Sơn Ca 9mnsonca9https://mnsonca9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
43 MN Thần Đồng Đất Việtmnthandongdatvietq12https://mnthandongdatvietq12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
44 MN Xứ Thần Tiênmnxuthantienhttps://mnxuthantien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
45 MN Vườn Họa Mimnvuonhoamihttps://mnvuonhoami.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
46 MN Đức Tàimnductaihttps://mnductai.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM