Thư mời dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mời dự góp ý kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Giáo dục thường xuyên14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mời dự Hội nghị chuyên môn Giáo viên giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Gửi thư mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giáo dục thường xuyên.13/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy triệu tập tham dự Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - phiên chính thức6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của ngành Giáo dục do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tham dự Hội nghị triển khai Chương trình "Giáo dục và Truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học" và tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường Hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 lúc 7:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham dự lúc 7:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT.

Tham dự Hội nghị triển khai Chương trình "Giáo dục và Truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học" và tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường Hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 lúc 13:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; đội ngũ cán bộ, nhân viên phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; cao đẳng, trung cấp và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tham dự lúc 13:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại HT 2.1-Sở GD&ĐT.

Dự hướng dẫn phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục của công ty VIETEC 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Dự hướng dẫn phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục của công ty VIETTEL 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Bồi dưỡng chuyên môn “Rút kinh nghiệm thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19” 1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

[KHẨN] Về họp kết quả xét tuyển viên chức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mời dự Hội nghị chuyên môn Giáo dục thường xuyên 31/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đính kèm Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang online: 278
Hôm nay : 33,145
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,553,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,742,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,674,495
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM