Trường bồi dưỡng giáo dục | Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Quyết định số 4115/QĐ-UBND - Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền... 24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định số: 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá46 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí... 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, thị trấn 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Giải thể trường trung học cơ sở 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định số: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá49/QĐ-UBND - Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng... 7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC - V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31/TTKSBT-PCBTN - V/v giám sát hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trường học trong đại dịch... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 523-GDĐT Về cung cấp danh sách người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Công văn Số 52tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-GDĐT Về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống... 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

DANH SÁCH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỢT 65 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn số 55tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT Về rà soát , điều chỉnh, bổ sung các thông tin dữ liệu thống kê trên... 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định số 487-QĐ-GDĐT Về giao số lượng người làm việc , số lượng hợp đồng theo Nghị định số... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch số 516-KH-GDĐT Về thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng , chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non,... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Công văn Số 521-GDĐT Về điều chỉnh Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch... 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 488/GM-GDĐT Về dự họp về công tác nhân sự các trường Mầm non, các trường THCS. 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Giấy mời số 86-GM-UBND Về triển khai thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP của... 24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TM-GDĐT Về họp rà soát dữ liệu báo cáo thống kê kỳ giữa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Thư mời số 2181-TM-GDĐT Về mời họp góp ý phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước ngành... 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời số 211tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-TM-GDĐT Về mời họp giao ban Hiệu trưởng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KHẨN GIẤY MỜI Số 458-TM-GDĐT Về giải quyết thuyên chuyển viên chức. 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN: GIẤY MỜI SỐ 48/GM-VP - Tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống dịch... 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời số 255/TM-GDĐT-VP - Về mời dự tập huấn khoá đào tạo chuyên sâu về phương pháp giảng dạy... 3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời số 2137-TM-GDĐT Về họp giao ban Y tế trường học. 13/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm... 3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông tư số: 32/TT-BGDĐT- Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 3719/UBND - Về việc thực hiện Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang 25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

HỎA TỐC - CÔNG ĐIỆN số 7924/CĐ-UBND - Về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của bão số 16 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

V/v thực hiện các thủ tục bàn giao CĐCS về LĐLĐ huyện. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 28
Hôm qua : 37
Tuần này : 114
Tuần trước : 155
Tháng này : 1,464
Tháng trước : 1,777
Tất cả : 18,628