Thông báo về việc tiếp tục lùi thời gian học do dịch bệnh Covid-19 của Trường ĐHSP

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 71/TB-ĐHSP
Ngày ban hành: 12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Ngày có hiệu lực: 12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Người ký: Nguyễn Thị Minh Hồng
Trích yếu:
Nội dung:
File đính kèm  Tệp đính kèm: tb_tiep_tuc_lui_thoi_gian_hoc_do_dich_benh_covid-19_dhsp_1332tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm