Chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non”

Buổi bồi dưỡng chuyên môn đã tạo điều kiện cho các trường củng cố lại kiến thức và xác định việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách sau này của các bé.