THÔNG BÁO Khai giảng Lớp tập huấn Võ tự vệ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

   Lớp tập huấn Võ tự vệ 8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, tổ chức tại trường Tiểu học Trương Quyền, cụ thể:

   Địa điểm: Trường Tiểu học Trương Quyền - Số 946 Trường Sa, Phường 13, Quận 3.

   Thời gian: Từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

                    Sáng 7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Chiều 13g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

   Các giáo viên đã đăng ký vui lòng đi học đúng thời gian qui định./.

Tác giả: TRƯỜNG BDGD QUẬN 3