GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU BAN GIAM HIỆU TRUÒNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

1. Hiệu trưởng :

Ông Quan Minh Huệ - Bí thư chi bộ.
Sinh ngày: 18/12/1958
Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.
 Email: huegiaoducq9@yahoo.com

20141020_IMG_0883.JPG?w=1000

2. Phó hiệu trưởng
:

Bà Nguyễn Ngọc Loan
Sinh ngày: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/5/1965
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch sử
 Email: bdgdquan9@gmail.com

20141020_IMG_0874.JPG?w=1000