Trường bồi dưỡng Giáo dục | Phòng GD&ĐT Quận 9 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch chuyên đề giáo dục hòa nhập (8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Công tác trọng tâm tháng 8, 9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trường bồi dưỡng giáo dục (2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Công tác trọng tâm tháng 3, 4, 5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trường bồi dưỡng giáo dục (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

KẾ HOẠCH TRƯỜNG BDGD THÁNG 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 11, 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ke hoach bdgd thang 4, 5, 6.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Công tác trọng tâm tháng 11, 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Công tác bồi dưỡng giáo dục tháng 8,9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch công tác tháng 4, 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch công tác tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,11,12_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Công tác trọng tâm tháng 6, 7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trường bồi dưỡng giáo dục (29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Công tác trọng tâm tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trường bồi dưỡng giáo dục (11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 7, 8, 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ke hoach bdgd thang 1,2,3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Công tác trọng tâm tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 trường bồi dưỡng giáo dục (27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Công tác trọng tâm tháng 6, 7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (7/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Kế hoạch công tác tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)

Xem thêm

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng... (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về gia hạn thời gian nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(NHẮC LẠI): Về công nhận trường học An toàn phòng chống tai nạn thương tích. (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

THÔNG BÁO Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; - Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; -... (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Về thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng... (9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học (7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). (29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Chuyển tiếp từ Sở GD&ĐT - Về điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh, Tin học quốc tế. (Kính gửi các... 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công khai kết quả Cuôc thi "Văn hay - Chữ tốt" lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp quận - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19... 7/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về dự chuyên đề môn Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp - Học kỳ I - Năm học... 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kết quả Kỳ thi chọn Đội tuyển HSG các môn Văn - Toán - Anh - Lý - Hóa Khóa... 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về phần mềm thiết kế bài giảng Smartschool các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD (Kính gửi các trường THCS) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 119
Hôm qua : 222
Tuần này : 689
Tuần trước : 46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 5,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Tháng trước : 7,169
Tất cả : 68,7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5