Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:32, 2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6  /TM-GDĐT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

 

THƯ MỜI

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;

- Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Đến tham dự  Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra  năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

 

Thời gian: 8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, thứ ba ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

Địa điểm: Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo

                         (Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1)

  

  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần tham dự và đúng giờ./.

  

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VP, TTr.

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Hoàng

 

  Ghi chú: Đề nghị các đơn vị tham dự tải tài liệu đính kèm.

Tác giả: Phòng Thanh Tra


Đang online: 543
Hôm nay : 34,766
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,554,728
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,744,129
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,676,116
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM