Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:31, 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 645

Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, tại Hội trường trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp Tiểu học.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có bà Nguyễn Thị Gái - chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo TPHCM, đại diện lãnh đạo các Phòng ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục Tiểu học, chuyên viên tiếng Anh của 24 quận huyện cùng toàn bộ Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và tổ chức tuyên dương, khen thưởng 56 tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chuyên đề giáo dục Tiểu học trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Giáo dục Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm:

  • Thứ nhất, thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
  • Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
  • Thứ ba, chuẩn bị sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp tiểu học.
  • Thứ tư, chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
  • Thứ năm, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

 

Ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Phó trưởng phòng - Phòng Giáo dục Tiểu học

Báo cáo tóm tắt những thành tựu đã đạt được của Giáo dục Tiểu học TPHCM trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

 

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy - Phó trưởng phòng - Phòng Giáo dục Tiểu học

Triển khai kế hoạch nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 

 

Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học

Định hướng nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và tổng hợp kết quả thảo luận

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Bà Huỳnh Thị Kim Trang - Phó trưởng phòng - Phòng Giáo dục Tiểu học

Công bố Quyết định khen thưởng

 

Tuyên dương các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt chuyên đề Thành phố

 

Tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chuyên đề Giáo dục Tiểu học

 

Tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chuyên đề Giáo dục Tiểu học

 

Tuyên dương các cụm trưởng Cụm chuyên môn

 

Chia tay cán bộ các Phòng Giáo dục và Đào tạo nghỉ hưu theo chế độ

 

Tiết mục văn nghệ phục vụ Hội nghị của học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh quận 1

 

Tiết mục văn nghệ phục vụ Hội nghị của đội văn nghệ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5

Tác giả: Phòng Tiểu Học


Đang online: 655
Hôm nay : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá98
Hôm qua : 312,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,79tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,691,191
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,623,178
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM