Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 16tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn việc chuẩn bị vào năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 cấp Tiểu học

     UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            

                                                           

Số :  2712 /GDĐT – TH                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7   tháng  8  năm  2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về Hướng dẫn việc chuẩn bị vào năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 cấp tiểu học.

 

 
 

 

 


Kính gởi : ​

      - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện,

​                                                                  - Hiệu trưởng trường Phổ thông nhiều cấp học.

  

​            Chuẩn bị vào năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện các nội dung ở cấp tiểu học như sau :

 

1. Kế hoạch thời gian năm học

-       Thực hiện theo quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ – UBND ngày 18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

+   Ngày tựu trường :​ 11/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 

+   Ngày khai giảng :​ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

+   Học kỳ I : ​(18 tuần thực học)

-Ngày bắt đầu vào chương trình năm học có thể là ngày 11/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 hoặc ngày 18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, tùy theo điều kiện của quận//huyện và trường tiểu học.

Phòng GD&ĐT các quận, huyện cần thống nhất ngày bắt đầu chương trình năm học với tất cả các trường trên địa bàn.

   -Kết thúc HKI ngày  26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

+   Học kỳ II : ​(17 tuần thực học).

o    Vào chương trình 29 /12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

o    Kết thúc HKII ngày  23/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

+   Ngày bế giảng. 25/5 – 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

+   Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

 

2. Cơ sở vật chất

a.         Phòng GD&ĐT chỉ đạo và kiểm tra các trường tiểu học tiến hành các công việc chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp như: chỉnh trang lại cổng trường, loại bỏ những thông báo, hình ảnh không còn sử dụng; chỉnh trang các bảng tên lớp, bảng hướng dẫn cho ngay ngắn; đóng lại hoặc sửa chữa bàn ghế HS hư gãy; sắp xếp lại các tủ, đồ dùng trong lớp, trong phòng làm việc cho gọn gàng, ngăn nắp; bố trí đồ dùng bán trú hợp lý, thẩm mỹ, …tạo sự yên tâm cho học sinh và cha mẹ HS ngay từ những ngày đầu đưa trẻ đến trường.

b.        Các bảng thông báo cần bố trí ở nơi dễ nhìn thấy, nội dung thông báo cần được in trên giấy A3 với phông chữ  16 tạo thuận lợi cho việc quan sát của cha mẹ HS (cần yêu cầu bảo vệ nhà trường có thái độ thân thiện, chu đáo, tận tình giúp đỡ cha mẹ HS và khách đến trường xem thông báo).

c.         Trang trí trường lớp: thực hiện theo đúng quy định và chú ý đến tính thẩm mỹ.

 

3. Về việc phân công giáo viên, xếp lớp HS.

-       Thực hiện theo nội dung điều 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, chương II của Thông tư số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT – BGDĐT về ban hành Điều lệ trường tiểu học. Cụ thể:

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường. Việc phân công giáo viên dạy lớp và xếp lớp học của HS, hiệu trưởng cần lưu ý :

a.         Việc phân công giáo viên dạy lớp phải công khai, minh bạch và có căn cứ để phù hợp với năng lực của giáo viên và đối tượng HS nhằm tăng tính hiệu quả trong công tác chủ nhiệm và dạy học. Việc phân công nên được sự đồng thuận cuả giáo viên. Hiệu trưởng cần giải thích, thuyết phục để giáo viên chấp hành, tránh làm mất đoàn kết nội  bộ và quan hệ giữa CBQL – GV không tốt.

b.        Việc xếp lớp cho HS : cần sự ổn định, chỉ thay đổi khi thật sự cần thiết. Việc xếp lớp cần có tiêu chí rõ ràng.

c.         Việc chuyển lớp : nếu cha mẹ HS có đơn xin chuyển lớp khác cho con, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm cần xem xét cụ thể, tìm hiểu nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân tâm lý để giúp cho trẻ yên tâm học tập, cần tránh các trường hợp chạy lớp, chọn giáo viên.

 

4. Về việc xếp thời khóa biểu : cần bảo đảm tính khoa học – sư phạm, quan tâm đến sức khỏe và tâm lý học sinh.

-            Hiệu trưởng khi phân công xếp thời khóa biểu (TKB) phải đảm bảo nguyên tắc vì học sinh. Các môn học được xếp xen kẽ, hợp lý (thí dụ môn Tiếng Việt – môn Mỹ thuật – môn TN-XH,…) để các hoạt động của học sinh được cân bằng, hài hòa.

-            Không đưa một môn học có quá nhiều tiết vào một buổi (ví dụ: 3 tiết Tiếng Việt, 2 tiết Toán hoặc Mỹ thuật, Âm Nhạc nối tiếp nhau) tránh các môn thực hành liên tục trong 1 buổi học.

-            Việc xếp tiết học đầu buổi và cuối buổi phải hợp lý nhất là việc bố trí môn thể dục.

-            Đối với các môn có giáo viên chuyên trách như Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Anh văn, Tin học…cần phải tính toán cho hợp lý. 

-            Việc xếp thời khóa biểu phải quan tâm đến sức khỏe, tâm lý và hiệu quả học tập của HS, không được phụ thuộc vào công việc cá nhân của giáo viên để sắp xếp. Cụ thể:

+   Đối với trường dạy 2 buổi/ngày : TKB của buổi thứ 2 được xếp linh động theo các hoạt động của nhà trường.

+   Đối với trường dạy 1 buổi/ngày, nếu cha mẹ HS có yêu cầu (nhà trường không được ép buộc) thì trường báo cáo với Phòng GD&ĐT để dạy trên 5 buổi/tuần.

+   Đối với môn học Tiếng Anh (tăng cường, tự chọn và đề án của Bộ) nếu là lớp học 2 buổi /ngày và trường còn khó khăn về đội ngũ giáo viên giảng dạy thì có thể xếp xen kẽ buổi sáng và buổi chiều  nhưng không được xếp 3 tiết liên tục trong 1 buổi và không được xếp quá 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% số tiết ở buổi thứ nhất.

 

5. Đồng phục, cặp sách và tài liệu học tập của HS.

a.         Đồng phục HS:

-            Thực hiện theo công văn số 3333/GDĐT-HSSV, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện đồng phục học sinh trong các cơ sở trường học

b.        Về cặp sách học sinh khi đến trường: nhà trường hướng dẫn HS mang tập vở và sách theo TKB, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em mang cặp, đeo ba lô (cân bằng 2 vai) hoặc kéo ba lô cho đúng cách, sắp xếp chỗ để trong lớp đúng vị trí.

c.         Về tài liệu học tập của HS :

-            Phòng GD&ĐT cần có hướng dẫn về chuyên môn để các trường thực hiện đúng quy định về việc sử dụng sách tham khảo trong trường phổ thông theo các văn bản của Bộ và Sở.

-            Bảo đảm cho HS có sách theo quy định tối thiểu (sách giáo khoa).

-            Các loại sách bài tập, sách tham khảo, nhà trường phải thống nhất và thông báo cho phụ huynh. Tránh để cha mẹ phải mua lại tài liệu khác (gây lãng phí và phiền hà cho phụ huynh). Trong lớp, nếu HS chưa có sách vở, giáo viên cần tìm hiểu và có biện pháp giúp đỡ, không được la mắng, ép buộc HS, gây áp lực với cha mẹ học sinh.

d.      Vở học sinh: nhà trường cần hướng dẫn học sinh sử dụng vở cho hợp lý, cần hướng dẫn HS tự bao bìa sách vở để giúp các em có kỹ năng làm việc, sắp xếp, trình bày và biết yêu quý sản phẩm của mình. Nhà trường không để giáo viên, nhân viên làm thay bao bìa, dán nhãn cho HS

Qui định về tập vở học sinh: (Mỗi khối lớp thống nhất sử dụng tối đa 5 quyển vở ô ly, khuyến khích dùng vở 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trang)

1- Vở Toán: Dùng để ghi các kiến thức liên quan đến môn Toán và làm các bài luyện tập toán

2- Vở Tiếng Việt: Dùng để ghi phân môn Chính tả; Luyện từ và câu; Tập làm văn. (Phân môn Tập làm văn, giáo viên có thể cho HS làm bài ra giấy đôi nhưng phải có túi lưu trữ bài làm của học sinh)

3- Vở Kiểm tra: Dùng để làm các bài kiểm tra thường xuyên. Các trường có thể cho HS làm bài kiểm tra trên giấy đôi nhưng phải có túi đựng bài kiểm tra để lưu giữ)

4- Vở Bài học: Dùng để ghi các môn và các phân môn còn lại.

5- Vở Tiếng Anh (hoặc Tiếng nước ngoài: Pháp văn, Hoa văn ...)

* Riêng lớp 1:

- Vở Tiếng Việt dùng để luyện viết chữ trong phần Học vần và dùng để viết chính tả trong phần Luyện tập tổng hợp.

- Vở Bài học : không bắt buộc, khuyến khích các trường cho học sinh sử dụng từ giữa học kỳ II.

 

6. Về hồ sơ, sổ sách giáo viên: (thực hiện theo điều 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, chương IV của Thông tư 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT Điều lệ trường tiểu học) 

-           Sổ chủ nhiệm : là sổ tay ghi chép công tác chủ nhiệm của giáo viên, nội dung ghi cần cụ thể, theo yêu cầu công tác, thống kê đầy đủ để đánh giá được hoạt động của lớp. Không yêu cầu ghi chép tràn lan, dài dòng có tính đối phó mà không có tác dụng trong vai trò chủ nhiệm lớp. Nhật ký chủ nhiệm cần được ghi chép chu đáo để ngày càng nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm.

-           Giáo án (bài soạn) : là công cụ và phương tiện để giúp giáo viên dạy học, cần tránh hình thức, đối phó kiểm tra. Giáo án phải thể hiện sự chuẩn bị, khả năng sư phạm của giáo viên để thực hiện mục tiêu bài dạy, không yêu cầu chép mới (hoặc photo, sao chép lại) hàng năm. Sau mỗi bài dạy cần có ghi chú hoặc điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết), rút kinh nghiệm cho lần dạy sau. Giáo viên phải coi đây là trách nhiệm người thầy đối với HS (không phải đối phó với kiểm tra của tổ chuyên môn, của BGH).

-           Sổ liên lạc : là cầu nối giữa gia đình và nhà trường về toàn bộ hoạt động học tập và giáo dục học sinh. Sổ liên lạc được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu và hướng dẫn trong buổi họp đầu năm  để cha mẹ HS hiểu rõ yêu cầu và theo dõi, ghi nhận xét cùng với giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh. Giáo viên chủ nhiệm sử dụng sổ liên lạc một cách tích cực, có hiệu quả trong quá trình giúp đỡ học sinh học tập, hình thành các hành vi, thái độ, thói quen tốt. Từ đó có biện pháp dạy học, nhắc nhở, động viên, khen thưởng từng HS cho phù hợp.

 

7. Các trường có lớp bán trú : chuẩn bị chỗ ngủ, phòng ăn, bếp ăn đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm theo quy định.

-           Việc mua sắm đồ dùng bán trú  cần tiết kiệm và có sự thay thế dần để có kinh phí lo cho học sinh tốt hơn.

-           Việc tuyển dụng bảo mẫu: nhà trường cần hướng dẫn đội ngũ này hiểu được công việc, nhiệm vụ của mình và có thái độ, lời nói, cách đối xử, hướng dẫn, giúp đỡ HS mang tính giáo dục, góp phần dạy dỗ các em . Nhà trường cần coi bảo mẫu như một thành viên trong hội đồng nhà trường và tôn trọng đúng mực với bảo mẫu trước mặt HS, đồng thời hướng dẫn HS tôn trọng bảo mẫu như là một thành viên trong trường. 

-           Đối với các trường có hợp đồng với các bếp ăn công nghiệp phải thường xuyên kiểm tra và thống nhất các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan để đảm bảo vệ sinh, an toàn và chất lượng bữa ăn cho học sinh

 

8. Về tài chính và các khoản thu trong nhà trường đầu năm học: Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường tiểu học cần quan tâm đến các vấn đề sau :

a.         Tất cả các khoản thu phải được thông báo và niêm yết công khai (khổ giấy A3, phông chữ 16) và có căn cứ pháp lý.

b.        Ghi rõ các khoản thu mua dùm cho HS như :

-            Sách, vở, tài liệu, dụng vụ học tập (không bắt buộc, PH có thể tự mua)

-            Bán trú : Cơ sở vật chất, tiền ăn trưa,…

-            Bảo hiểm

 

9. Tổ chức đón và dạy HS lớp 1 đầu năm:

c.         Nhà trường cần chuẩn bị chu đáo, đặc biệt, đối với  cha mẹ trẻ có con lần đầu đi học, giáo viên cần dành thời gian hướng dẫn tỉ mỉ, nhẹ nhàng để gia đình yên tâm đưa con đến trường.

d.        Nhà trường dành ít nhất 1 tuần lễ đầu năm học để hướng dẫn HS làm quen với lớp (trước khi vào chương trình) như chuẩn bị cặp, sách vở, đồ dùng học tập, chỗ ngồi….dần dần giúp trẻ làm quen với không gian, nề nếp học tập ở lớp 1. GVCN tuyệt đối không dọa nạt, to tiếng làm học sinh sợ hãi. GVCN cần thường xuyên trao đổi hợp tác với cha mẹ học sinh về những trường hợp trẻ có biểu hiện sợ sệt, khóc nhè,…giúp học sinh tự tin và thích đi học.

e.         GVCN cần hướng dẫn học sinh ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, đặt bút và đặt quyển vở, cách mở trang sách giáo khoa và đặc biệt là dạy HS về lời nói, cách xưng hô để trình bày một việc gì đó với thầy cô , trao đổi với bạn bè, …

f.          Khi vào chương trình, dạy những bài học đầu tiên, giáo viên không được phân biệt HS biết và chưa biết đọc, viết; không bỏ qua bài học.

g.         Giáo viên cần hướng dẫn cách đọc, cách viết một cách tận tình và chu đáo cho học sinh.

*  Khi đánh giá học sinh, giáo viên cần tập trung ghi nhận xét chu đáo, chi tiết cụ thể, mang tính động viên, khuyến khích, khen ngợi và ghi nhận sự tiến bộ của HS (đặc biệt là sự tiến bộ của HS chưa biết đọc, viết khi đến trường).

 

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Về việc dạy thêm, học thêm:

Phòng GD&ĐT quận/huyện cần chỉ đạo, hướng dẫn Hiệu trưởng quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm, triển khai cụ thể các văn bản dưới đây đến từng giáo viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện để xử lý, nhắc nhở kịp thời:

-Thông tư 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;  

-Quyết định số 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND ngày 6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

​Sở đề nghị Phòng GD&ĐT chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai trong hội đồng nhà trường và phổ biến đến tất cả giáo viên các nội dung trên để việc chuẩn bị vào năm học mới thật nghiêm túc, chu đáo, thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và tạo được niềm tin cho cha mẹ HS về ngôi trường tiểu học văn minh – hiện đại và thân thiện./.

 

 

                                                                                                KT. GIÁM ĐỐC

                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

-          Như trên ;

-          Giám đốc (để báo cáo)

-          Các Phó Giám đốc (để báo cáo);                                                         (Đã ký và đóng dấu)

-          Phòng Thanh tra, Pháp chế,

Sinh viên – học sinh (để phối hợp)

-          Lưu (VP, TiH).

      Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    

Số: 3333/GDĐT-HSSV             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13

Về thực hiện đồng phục học sinh trong các cơ sở trường học.

 

 

 

 

Kính gửi:

-         Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

-         Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ-TCCN;

-         Giám đốc Trung tâm GDTX các quận, huyện;

-         Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

 

 

 

 

 

            Thực hiện thông tư số 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên;

Thực hiện công văn số 61tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-CTHSSV ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v chỉ đạo và triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường học chú ý nghiên cứu các văn bản trên để triển khai việc mặc đồng phục trong trường đúng qui định; trong đó, cần lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:

1.     Việc sử dụng đồng phục là biện pháp nhằm giúp tạo sự đồng bộ trong học sinh, tránh cho các em sự phân biệt giàu – nghèo, tăng cường nền nếp, kỷ cương trong nhà trường. Các đơn vị cần thống nhất nội dung này với Cha mẹ học sinh trong cuộc họp đầu năm học để qua đó thống nhất các biện pháp thực hiện.

2.     Tuyệt đối nghiêm cấm việc lạm thu, bày vẽ, gây tốn kém và khó khăn cho phụ huynh học sinh về vấn đề đồng phục. Các đơn vị phải nghiên cứu và đảm bảo đúng các nguyên tắc của đồng phục theo Thông tư 26. Đồng phục phải được thiết kế giản dị, phù hợp lứa tuổi học sinh và được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may, chất liệu bền và giá không cao hơn giá thị trường. Không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mỗi đầu năm học. Học sinh có thể giữ gìn cẩn thận đồng phục để sử dụng trong nhiều năm hoặc cho các anh chị em trong gia đình.

3.     Việc may, mặc đồng phục phải được sự đồng thuận của Hội đồng trường và Ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường. Nhà trường không tùy tiện thay đổi đồng phục hàng năm hoặc thêm bớt các chi tiết làm khó khăn cho học sinh và cha mẹ học sinh. Nếu cần có sự thay đổi thì phải báo trước và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Việc thay đổi đồng phục (nếu có) phải được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Đầu năm học, không được để xảy ra tình trạng học sinh vì chưa kịp mua hoặc may đồng phục mà không thể đến trường. Khuyến khích các trường thống nhất về kiểu dáng, màu sắc để phụ huynh tự chủ động đi may cho thuận tiện.

4.     Tuyệt đối không để học sinh vì đồng phục mà gặp khó khăn, trở ngại khi đến trường. Thủ trưởng các đơn vị cần phân công rà soát, lưu ý những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vận động các mạnh thường quân chăm lo, tặng các em học bổng, sách vở, đồng phục để đi học.

Đây là một nội dung rất được xã hội quan tâm, ảnh hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm của phụ huynh và học sinh. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :                                                                                          GIÁM ĐỐC

- TT Thành uỷ, UBND TP.                                                                        

- HĐND, UBMTTQ TP.               “để                                                             

- Bộ GD&ĐT (Vụ CTHSSV)      báo                                                                  (Đã ký)

- Đảng ủy,BGĐ Sở GD-ĐT         cáo”                                                                            (đã ký)

- Phòng ban Sở GD-ĐT    “để phối hợp”                                             

- Lưu VP, P.CTHSSV.

Lê Hồng Sơn

 

Tác giả: Phòng Tiểu Học


Đang online: 37
Hôm nay : 187,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Hôm qua : 269,586
Tuần này : 1,977,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá49
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 23,166,45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 273,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá98,437
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM