Cập nhật: 12:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 94

Nhân rộng toàn ngành Giáo dục chuyên nghiệp Thành phố mô hình chương trình 3: Phương pháp giảng dạy và đánh giá trong giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực thuộc Dự án hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo- Tổ chức Temasek- Học viện giáo dục kỹ thuật Singapore

          Tiếp tục thực hiện Dự án hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Tổ chức Temasek, Học viện giáo dục kỹ thuật Singapore (gọi tắt là Dự án TF-ITEES-DOET), ngày 22/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Học viện giáo dục kỹ thuật Singapore tổ chức đợt nhân rộng toàn ngành Giáo dục chuyên nghiệp Thành phố mô hình Chương trình 3: Phương pháp giảng dạy và đánh giá trong giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực (Master trainers pedagogy programme - MTPP) thuộc Dự án TF-ITEES-DOET.

          Mục đích đợt nhân rộng nhằm lan tỏa những ích lợi của chương trình MTPP đến đội ngũ nguồn kế cận chưa có cơ hội tham dự chương trình nhằm hướng đến thực hiện đổi mới trong giảng dạy và đánh giá trong giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của khối các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

          Đợt nhân rộng diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 22 đến 26/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 và trường Trung cấp Âu Việt, Thành phố Hồ Chí Minh.

         Chương trình MTPP đã được thực hiện thành 3 giai đoạn từ tháng 5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến tháng 8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, trong đó giai đoạn 3 được thực hiện tại Học viện giáo dục kỹ thuật Singapore từ ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

          Trước đó, chương trình 1: Chương trình tập huấn dành cho cán bộ quản lý (Leadership training programme - LTP) và chương trình 2: Xây dựng, phát triển và đánh giá chương trình đào tạo (Curriculum design, Development & Assessment programme - CDDA) của Dự án TF-ITEES-DOET đã được thực hiện rất thành công tại TP. Hồ Chí Minh và Singapore.

 

 Một số hình ảnh đợt nhân rộng Chương trình MTPP:

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phòng GDCN & ĐH


Đang online: 48tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 186,487
Hôm qua : 269,586
Tuần này : 1,976,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá35
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 23,165,436
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 273,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá97,423
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM