STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS Chu Văn Anthcschuvananq11https://thcschuvananq11.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Hậu Giangthcshaugiangq11https://thcshaugiangq11.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Lê Anh Xuânthcsleanhxuanq11https://thcsleanhxuanq11.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Lê Qúy Đônthcslequydonq11https://thcslequydonq11.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Lữ Giathcslugiahttps://thcslugia.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Nguyễn Huệthcsnguyenhueq11https://thcsnguyenhueq11.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Nguyễn Minh Hoàngthcsnguyenminhhoanghttps://thcsnguyenminhhoang.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Nguyễn Văn Phúthcsnguyenvanphuhttps://thcsnguyenvanphu.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Phú Thọthcsphuthohttps://thcsphutho.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Việt Mỹthcsvietmyq11https://thcsvietmyq11.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Âu Cơthaucoq11https://thaucoq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Bình Thớithbinhthoihttps://thbinhthoi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học Đại Thànhthdaithanhhttps://thdaithanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Đề Thámthdeamhttps://thdeam.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Hàn Hải Nguyênthhanhainguyenhttps://thhanhainguyen.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Hòa Bìnhthhoabinhq11https://thhoabinhq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Hưng Việtthhungviethttps://thhungviet.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Lạc Long Quânthlaclongqq11https://thlaclongqq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Lê Đình Chinhthledinhchinhq11https://thledinhchinhq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọcthnguyenbangocq11https://thnguyenbangocq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Nguyễn Thị Nhỏthnguyenthinhohttps://thnguyenthinho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Nguyễn Thithnguyenthiq11https://thnguyenthiq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Phạm Văn Haithphamvanhaiq11https://thphamvanhaiq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Phùng Hưngthphunghunghttps://thphunghung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Phú Thọthphuthohttps://thphutho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Quyết Thắngthquyetthanghttps://thquyetthang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Thái Phiênththaiphienhttps://ththaiphien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Trần Văn Ơnthtranvanonq11https://thtranvanonq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Trưng Trắcthtrungtrachttps://thtrungtrac.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Việt Mỹthvietmyq11https://thvietmyq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 Tiểu Học Việt Mỹ Úcthvietmyuchttps://thvietmyuc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MN Phường 3mnphuong3q11https://mnphuong3q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MN Phường 7mnphuong7q11https://mnphuong7q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MN Phường 11mnphuong11q11https://mnphuong11q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MN Phường 12mnphuong12q11https://mnphuong12q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MN 1 mn1q11https://mn1q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MN 2 mn2q11https://mn2q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN 4 mn4q11https://mn4q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN 5 mn5q11https://mn5q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN 6 mn6q11https://mn6q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN 8 mn8q11https://mn8q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN 9 mn9q11https://mn9q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá mn1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáq11https://mn1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN 13 mn13q11https://mn13q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN 14 mn14q11https://mn14q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN 15 mn15q11https://mn15q11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Phường 16mnphuong16https://mnphuong16.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Quận 11 mnq11https://mnq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN Tuổi Thơ 369mntuoitho369https://mntuoitho369.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN Phú Bìnhmnphubinhhttps://mnphubinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Họa Mimnhoamiq11https://mnhoamiq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN Lữ Giamnlugiahttps://mnlugia.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN Minh Anhmnminhanhhttps://mnminhanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduongq11https://mnhoahuongduongq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN Quốc tế Mỹ Úcmnquoctemyuchttps://mnquoctemyuc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Ánh Dươngmnanhduongq11https://mnanhduongq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN Khai Minhmnkhaiminhq11https://mnkhaiminhq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Táo Hồngmntaohongq11https://mntaohongq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Táo Vàngmntaovanghttps://mntaovang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MN Việt Mỹmnvietmyq11https://mnvietmyq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Táo Đỏmntaodoq11https://mntaodoq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN Việt Anhmnvietanhq11https://mnvietanhq11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM