STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS Bình Tâythcsbinhtayhttps://thcsbinhtay.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Đào Duy Anhthcsdaoduyanhq6https://thcsdaoduyanhq6.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Đoàn Kếtthcsdoankethttps://thcsdoanket.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Hậu Giangthcshaugiangq6https://thcshaugiangq6.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Hoàng Lê Khathcshoanglekhahttps://thcshoanglekha.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Lam Sơnthcslamsonq6https://thcslamsonq6.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Nguyễn Đức Cảnhthcsnguyenduccanhhttps://thcsnguyenduccanh.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Nguyễn Văn Luôngthcsnguyenvanluonghttps://thcsnguyenvanluong.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Phạm Đình Hổthcsphamdinhhohttps://thcsphamdinhho.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Phú Địnhthcsphudinhhttps://thcsphudinh.www.mencosmeticskr.com
11 THCS QT Mỹ Úcthcsquoctemyuchttps://thcsquoctemyuc.www.mencosmeticskr.com
12 THCS Văn Thânthcsvanthanhttps://thcsvanthan.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Bình Tiênthbinhtienhttps://thbinhtien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Châu Văn Liêmthchauvanliemhttps://thchauvanliem.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học Chi Lăngthchilangq6https://thchilangq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Him Lamthhimlamhttps://thhimlam.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Hùng Vươngthhungvuongq6https://thhungvuongq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Kim Đồngthkimdongq6https://thkimdongq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Lam Sơnthlamsonq6https://thlamsonq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Lê Văn Támthlevantamq6https://thlevantamq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Nguyễn Huệthnguyenhueq6https://thnguyenhueq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Nguyễn Thiện Thuậtthnguyenthienthuatq6https://thnguyenthienthuatq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học NHẬT TẢOthnhattaoq6https://thnhattaoq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Phạm Văn Chíthphamvanchihttps://thphamvanchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Phú Địnhthphudinhhttps://thphudinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Phù Đổngthphudongq6https://thphudongq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Phú Lâmthphulamhttps://thphulam.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học - Tiểu HọcCS QT Mỹ Úcthquoctetmyuchttps://thquoctetmyuc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Trương Công Địnhthtruongcongdinhhttps://thtruongcongdinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Vĩnh Xuyênthvinhxuyenhttps://thvinhxuyen.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Võ Văn Tầnthvovantanq6https://thvovantanq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MN Rạng Đôngmnrangdongq6https://mnrangdongq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MN Rạng Đông 1mnrangdong1https://mnrangdong1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MN Rạng Đông 2mnrangdong2https://mnrangdong2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MN Rạng Đông 3mnrangdong3https://mnrangdong3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MN Rạng Đông 4mnrangdong4https://mnrangdong4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MN Rạng Đông 5mnrangdong5https://mnrangdong5.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN Rạng Đông 5Amnrangdong5ahttps://mnrangdong5a.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN Rạng Đông 6mnrangdong6https://mnrangdong6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN Rạng Đông 9Amnrangdong9ahttps://mnrangdong9a.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Rạng Đông 9mnrangdong9https://mnrangdong9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN Rạng Đông 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đámnrangdong1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnrangdong1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN Rạng Đông 11mnrangdong11https://mnrangdong11.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN Rạng Đông 12mnrangdong12https://mnrangdong12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN Rạng Đông 13mnrangdong13https://mnrangdong13.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Rạng Đông 14mnrangdong14https://mnrangdong14.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Hoa Cúcmnhoacucq6https://mnhoacucq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Ánh Dươngmnanhduonghttps://mnanhduong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN Tuổi Hồngmntuoihongq6https://mntuoihongq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN Bình Phúmnbinhphuhttps://mnbinhphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Rạng Đông 6Amnrangdong6ahttps://mnrangdong6a.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN Rạng Đông 7mnrangdong7https://mnrangdong7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN Phạm Văn Chímnphamvanchihttps://mnphamvanchi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN Việt Hoamnviethoaq6https://mnviethoaq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN Mỹ Cátmnmycathttps://mnmycat.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Đô Rê Monmndoremonhttps://mndoremon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN Mi Samnmisaq6https://mnmisaq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Hoàng Maimnhoangmaihttps://mnhoangmai.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Hạnh Mymnhanhmyhttps://mnhanhmy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MN Tuyết Saomntuyetsaohttps://mntuyetsao.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Hồng Phúcmnhongphucq6https://mnhongphucq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN Sao Vàngmnsaovangq6https://mnsaovangq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MN Rạng Đông 11Amnrangdong11ahttps://mnrangdong11a.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MN Táo Hồngmntaohongq6https://mntaohongq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MN Việtmnviethttps://mnviet.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
35 MN Hoa Mặt Trờimnhoamattroihttps://mnhoamattroi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
36 MN Họa Mimnhoamiq6https://mnhoamiq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
37 MN Nai Vàngmnnaivangq6https://mnnaivangq6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM