Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 4

Thông báo về Hội nghị Giao ban Công tác Kiểm tra Công đoàn lần thứ 2/ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

           LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc

         CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                --------------------------------------                 

                       --------------

            Số : tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá78/ TB-CĐGD                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về Hội nghị giao ban lần 2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

         Công tác UBKT Công đoàn

 

 

THÔNG BÁO

 

          Kính gửi : - Ban Chấp hành CĐCS trường THPT, TCCN, Cao đẳng;

                            - Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm GDTX và Đơn vị trực thuộc.

 

 

Ngày 19 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Ủy ban Kiểm tra Công đoàn lần thứ 2, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 với nội dung chính là sơ kết hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học kỳ 1/ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 và triển khai nội dung hoạt động trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố, đồng thời hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác Ủy ban Kiểm tra trong Học kỳ 2/ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra của các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã sắp xếp thời gian tham dự, nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm và nghe ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác kiểm tra CĐCS đã không tham dự và không báo cáo lý do cụ thể cho Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố phê bình và nhắc nhở các đồng chí Chủ nhiệm, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách kiểm tra CĐCS của các đơn vị (danh sách kèm theo) đã không nghiêm túc tham dự Hội nghị giao ban công tác Ủy ban Kiểm tra.

Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị liên quan tìm hiểu nguyên nhân và báo cáo về Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố; tổ chức rút kinh nghiệm để tham dự đầy đủ và nghiêm túc các Hội nghị trong thời gian tới.

                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                         CHỦ TỊCH

 

Nơi nhận:                                                                                                                          (Đã ký)

- Như trên;

- Lưu VP.

                                                                                   Nguyễn Hữu Hùng

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG THAM DỰ HỘI NGHỊ

GIAO BAN LẦN THỨ 1 - NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

CÔNG TÁC ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

(Ngày Thứ tư 19 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14)

 

      1-      CĐCS trường THPT Trưng Vương

      2-      CĐCS trường THPT Giồng Ông Tố

      3-      CĐCS trường THPT Ten Lơ Man

      4-      CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

      5-      CĐCS trường THPT Nguyễn Trãi

      6-      CĐCS trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

      7-      CĐCS trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

      8-      CĐCS trường THPT Tân Phong

      9-      CĐCS trường THPT Lương Văn Can

  1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-      CĐCS trường THPT Ngô Gia Tự

  11-      CĐCS trường THPT Nguyễn An Ninh

  12-      CĐCS trường THPT Nam Kỳ Lhởi Nghĩa

  13-      CĐCS trường THPT Gia Định

  14-      CĐCS trường THPT Phú Nhuận

  15-      CĐCS trường THPT Nguyễn Trung Trực

  16-      CĐCS trường THPT Nguyễn Công Trứ

  17-      CĐCS trường THPT Nguyễn Hữu Tiến

  18-      CĐCS trường THPT Phạm Văn Sáng

  19-      CĐCS trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

  2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-      CĐCS trường THPT Long Thới

  21-      CĐCS Trung tâm GDTX Quận 6

  22-      CĐCS Trung tâm GDTX Quận Bình Tân

  23-      CĐCS trường Trung cấp KT-KT Nguyễn Hữu Cảnh

  24-      CĐCS trường Trung cấp KT-KT Quận 12

  25-      CĐCS Báo Giáo dục Thành phố

  26-      CĐCS trường TH-THCS-THPT Mỹ Việt

  27-      CĐCS trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

  28-      CĐCS trường TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu

  29-      CĐCS trường THPT DL Thăng Long

  3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-      CĐCS trường THCS-THPT Phan Bội Châu

  31-      CĐCS trường THCS-THPT Đào Duy Anh

  32-      CĐCS trường THCS-THPT Sao Việt

  33-      CĐCS trường TH-THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

  34-      CĐCS trường THCS-THPT Quốc tế APU

  35-      CĐCS trường THPT Trần Quốc Tuấn

  36-      CĐCS trường THPT Việt Âu

  37-      CĐCS trường THPT Hưng Đạo

  38-      CĐCS trường THPT Lam Sơn

  39-      CĐCS trường THCS-THPT Đăng Khoa

  4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-      CĐCS trường TH-THCS-THPT Quốc tế

  41-      CĐCS trường THCS-THPT Việt Anh

  42-      CĐCS trường THPT Phạm Ngũ Lão

  43-      CĐCS trường THCS-THPT Phan Huy Ích

  44-      CĐCS trường TH-THCS-THPT Nguyễn Tri Phương

  45-      CĐCS trường THPT Đông Dương

  46-      CĐCS trường THCS-THPT Việt Thanh

  47-      CĐCS trường THPT Tân Trào

  48-      CĐCS trường THCS-THPT Bác Ái

  49-      CĐCS trường THCS-THPT Hoàng Diệu

  5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-      CĐCS trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương

  51-      CĐCS trường THCS-THPT Nhân Văn

  52-      CĐCS trường THPT Vĩnh Viễn

  53-      CĐCS trường THCS-THPT Hồng Đức

  54-      CĐCS trường TH-THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn

  55-      CĐCS trường THPT Đông Du

  56-      CĐCS trường THPT Đông Á

  57-      CĐCS trường THPT Thành Nhân

  58-      CĐCS trường THPT DL Huỳnh Thúc Kháng

  59-      CĐCS trường THPT An Dương Vương

  6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-      CĐCS trường THPT Nam Việt

  61-      CĐCS trường THPT Bách Việt

  62-      CĐCS trường TH-THCS-THPT Quốc Tế Canada

  63-      CĐCS trường Cty TNHH MTV Giáo dục Đàm Lê Đức

  64-      CĐCS trường Trung cấp Bến Thành

  65-      CĐCS trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

  66-      CĐCS trường Trung cấp Tin học - Kinh tế Sài Gòn

  67-      CĐCS trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố

  68-      CĐCS trường Trung cấp KT-KT Sài Gòn

  69-      CĐCS trường Trung cấp Việt Khoa

  7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-      CĐCS trường Trung cấp CNTT Sài Gòn

  71-      CĐCS trường Trung cấp Phương Nam

  72-      CĐCS trường Trung cấp TT Ktế & DL Tân Thanh

  73-      CĐCS trường Trung cấp Y Dược Kỹ Thương

  74-      CĐCS trường Trung cấp Đông Dương

  75-      CĐCS trường Trung cấp Tây Sài Gòn

Tác giả: VP Công Đoàn


Đang truy cập : 7
Hôm nay : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
Hôm qua : 1,861
Tuần này : 8,254
Tuần trước : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,799
Tháng này : 335,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tháng trước : 388,852
Tất cả : 3,771,738
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM