Mời các tập thể, cá nhân đã tham gia và đạt giải trong Cuộc thi viết chủ đề "Gương sáng Đảng viên quanh tôi" Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tham dự Lễ Tổng kết - Trao thưởng Cuộc thi viết chủ đề "Gương sáng Đảng viên quanh tôi" Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mời các thí sinh đã tham gia và đạt giải trong Cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo Giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tham dự Lễ tổng kết - Trao thưởng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo Giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mời các Cán bộ, Nhà giáo và Người lao động đang công tác tại các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc được tuyên dương "Gương sáng Đảng viên" dự Hội nghị tuyên dương "Gương sáng Đảng viên" Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mời các Đ/c Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mời các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố dự Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I - Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ I, Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và Tuyên dương “ Gương sáng Đảng viên” Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; Tổng kết các hội thi nhân kỷ niệm 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)9/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mời các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII.7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Mời các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh dự Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ VIII.7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thư mời tham dự Hội nghị giao ban Chủ tịch Công đoàn cơ sở tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THƯ MỜI DỰ HỌP MẶT GIAO LƯU “TRÁI TIM NGƯỜI THẦY” NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời Hội thi nấu ăn “Nhà giáo với ẩm thực 3 miền” và Lễ Tổng kết, trao thưởng các Hội thi Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THƯ MỜI LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) 31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời Lễ khai mạc các Hội thi Chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) tại Công viên Văn hóa Đầm Sen 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời tham dự Lễ đặt tượng nhân vật lịch sử Hai Bà Trưng nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) 17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) và 9 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam 9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THƯ MỜI HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19) 27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THƯ MỜI DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG “NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời đại diện các tập thể, cá cá nhân được khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 dự HNTK Hoạt động Công đoàn NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (có kèm danh sách)27/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời tham dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1922/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời các cá nhân tham gia và đạt giải trong Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đế dự Lễ Tổng kết và Trao thưởng Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng trong Phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời các Ông, Bà Chủ đầu tư, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng trong Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng "Gương người tốt, việc tốt" tiêu biểu NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời Đại diện các tập thể, các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời các Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, các Đ/c Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TC, CĐ và các đơn vị trực thuộc dự Lễ kỷ niệm 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)19/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố tham dự Hội nghị lần thứ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời các Đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố; các Đồng chí Cụm trưởng 11 Cụm công đoàn; Các Đồng chí Chủ tịch CĐCS các đơn vị có cá nhân được bình xét danh hiệu "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp trên cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tham dự Hội nghị lần thứ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời Lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TCCN, CĐ và đơn vị trực thuộc dự Lễ khai mạc Giải bóng đá mini nữ giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố lần thứ I - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1919/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời Lãnh đạo, Chủ tịch CĐCS các trường THPT, TCCN, CĐ và các đơn vị trực thuộc tham dự Lễ khai mạc Giải bóng đá mini nam giáo viên Ngành GD&ĐT Thành phố lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1927/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Khóa XI nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 tham dự Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đang truy cập : 13
Hôm nay : 641
Hôm qua : 1,361
Tuần này : 4,939
Tuần trước : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,799
Tháng này : 331,787
Tháng trước : 388,852
Tất cả : 3,768,423
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM