TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LẦN THỨ 19 - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 24/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Phan Trần Đăng Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh

  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -

  KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ MINI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LẦN THỨ 19 - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -

  Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, tổ chức cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17) 29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-CĐGD ngày 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và công văn 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá35/BGDĐT-TĐKT ngày 17/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi viết “ Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 171/KH-CĐGD ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về Cuộc thi viết “ Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và triển khai trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

  Công đoàn giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp ngành lần xv, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình học bổng để chăm lo cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh từ năm 1994 đến nay đã hơn 23 năm và thực hiện rộng khắp trong các cơ sở giáo dục trong ngành…..Chương trình này đã trở thành quen thuộc đối với các cấp công đoàn và tất cả công đoàn viên…. Phong trào học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngày một phát triển và mang lại ý nghĩa rất lớn trong việc chăm lo, động viên, khích lệ đối với con CB-GV-NV trong toàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh….

  Công đoàn giáo dục thành phồ Hồ Chí Minh tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và tuyên dương “ Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp trên cơ sở 18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Công đoàn Giáo dục Thành phố tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và tuyên dương “ Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp trên cơ sở…

  Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Nhằm tuyên truyền, giáo dục qua đó nâng cao sự hiểu biết và niềm tự hào trong đội ngũ đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động toàn ngành về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thành phố, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Thành phố trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

  Lễ khởi công xây dựng trường Mầm non An Vĩnh, thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 24/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Ngày 21/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, đoàn Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Lễ khởi công xây dựng trường Mầm non An Vĩnh, thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

  Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và và 66 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam 22/7 23/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Trong chuỗi hoạt động thiết thực kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7và 66 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam 22/7 của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thì hoạt động Về nguồn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn là một trong những hoạt động tiêu biểu được tổ chức từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến ngày 15/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

  HỘI THI “NGƯỜI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT GIỎI” NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 22/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Trong nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam 22/7 của Công đoàn Giáo dục Thành phố là hoạt động tổ chức hội thi “ Người tuyên truyền pháp luật giỏi” Ngành Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

  Lễ khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên khu dân cư Chàng Riệc 25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hỗ trợ Giáo viên - Học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Công đoàn Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Công đoàn Giáo dục tỉnh Tây Ninh 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá triệu đồng để xây dựng nhà công vụ cho Giáo viên tại Ấp Tân Lập xã Chàng Riệc huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.

  Lễ khai mạc Hội thi làm hoa trang trí "Lời tri ân" và Lễ tổng kết, trao giải các hội thi Nhà giáo với ẩm thực 3 miền, thời trang học đường, đua thuyền rồng, trang trí hoa nhằm Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11 22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Sáng 22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, tại CVVH Đầm Sen, Công đoàn Ngành Giáo dục TP.HCM đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi làm hoa trang trí "Lời tri ân" và Lễ tổng kết, trao giải các hội thi Nhà giáo với ẩm thực 3 miền, thời trang học đường, đua thuyền rồng, trang trí hoa nhằm chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15).

  Khai mạc hội thi nấu ăn "NHÀ GIÁO VỚI ẨM THỰC 3 MIỀN" Chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15) 15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Sáng 15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, tại CVVH Đầm Sen, Công đoàn Ngành Giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội thi nấu ăn "Nhà giáo với ẩm thực 3 miền" nhằm chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15).

  Họp mặt giao lưu “NHỮNG ĐÓA HỒNG THẦM LẶNG” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, nhằm tôn vinh những cán bộ, chuyên viên, giáo viên giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập tiêu biểu, đồng thời giới thiệu cho xã hội sự hy sinh tận tụy, sống có trách nhiệm, hết lòng của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, giáo viên giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật. Qua đó nêu cao đạo đức, truyền thống nhà giáo dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống vẫn luôn ý thức nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững và nâng cao uy tín nhà giáo trong xã hội.

  Lễ trao nhà Mái ấm Công đoàn 21/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Nhằm chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần GIờ, ngày 18 tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công Đoàn giáo dục thành phố, chủ trương của Huyện ủy - Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ đã diễn ra Lễ trao nhà Mái ấm Công đoàn.

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay : 359
  Hôm qua : 1,861
  Tuần này : 8,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7
  Tuần trước : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,799
  Tháng này : 335,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá55
  Tháng trước : 388,852
  Tất cả : 3,771,691
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
  Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
  Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM