STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS Đặng Tấn Tàithcsdangtantaihttps://thcsdangtantai.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Hoa Lưthcshoaluq9https://thcshoaluq9.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Hoa Senthcshoasenhttps://thcshoasen.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Hưng Bìnhthcshungbinhhttps://thcshungbinh.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Long Bìnhthcslongbinhhttps://thcslongbinh.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Long Phướcthcslongphuochttps://thcslongphuoc.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Long Trườngthcslongtruonghttps://thcslongtruong.www.mencosmeticskr.com
8 Trường trung học nội trú Ngô Thời Nhiệmthcsngothoinhiemhttps://thcsngothoinhiem.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Phú Hữuthcsphuhuuhttps://thcsphuhuu.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Phước Bìnhthcsphuocbinhhttps://thcsphuocbinh.www.mencosmeticskr.com
11 THCS Tăng Nhơn Phú Bthcstangnhonphubhttps://thcstangnhonphub.www.mencosmeticskr.com
12 THCS Tân Phúthcstanphuq9https://thcstanphuq9.www.mencosmeticskr.com
13 THCS Trần Quốc Toảnthcstranquoctoanq9https://thcstranquoctoanq9.www.mencosmeticskr.com
14 THCS Trường Thạnhthcstruongthanhhttps://thcstruongthanh.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Bùi Văn Mớithbuivanmoihttps://thbuivanmoi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Đinh Tiên Hoàngthdinhtienhoangq9https://thdinhtienhoangq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học Hiệp Phúthhiepphuhttps://thhiepphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Lê Văn Việtthlevanviethttps://thlevanviet.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Long Bìnhthlongbinhhttps://thlongbinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Long Phướcthlongphuochttps://thlongphuoc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Long Thạnh Mỹthlongthanhmyhttps://thlongthanhmy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học, Tiểu HọcCS và Tiểu HọcPT Ngô Tiểu Họcời Nhiệmthngothoinhiemhttps://thngothoinhiem.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Nguyễn Minh Quangthnguyenminhqghttps://thnguyenminhqg.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Nguyễn Văn Báthnguyenvanbahttps://thnguyenvanba.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Phong Phú thphongphuq9https://thphongphuq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Phú Hữuthphuhuuhttps://thphuhuu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Phước Bìnhthphuocbinhhttps://thphuocbinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Phước Thạnhthphuocthanhq9https://thphuocthanhq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Tân Phúthtanphuq9https://thtanphuq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Tạ Uyên thtauyenq9https://thtauyenq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Trường Thạnhthtruongthanhhttps://thtruongthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Trương Văn Thànhthtruongvanthanhhttps://thtruongvanthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Võ Văn Hátthvovanhathttps://thvovanhat.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MG Tuổi Thơmgtuoithohttps://mgtuoitho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MG Mai Hoamgmaihoaq9https://mgmaihoaq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MN Sao Maimnsaomaiq9https://mnsaomaiq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MN Long Bìnhmnlongbinhhttps://mnlongbinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MN Tân Phúmntanphuhttps://mntanphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MN Hiệp Phúmnhiepphuhttps://mnhiepphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN Phước Bìnhmnphuocbinhhttps://mnphuocbinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN Hoa Senmnhoasenq9https://mnhoasenq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN Vàng Anhmnvanganhq9https://mnvanganhq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Sơn Camnsoncaq9https://mnsoncaq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN Hoàng Yếnmnhoangyenq9https://mnhoangyenq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN Phong Phúmnphongphuhttps://mnphongphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MNTT Thanh Lịchmnthanhlichhttps://mnthanhlich.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN Hoa Lanmnhoalanq9https://mnhoalanq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Long Trườngmnlongtruonghttps://mnlongtruong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Trường Thạnhmntruongthanhhttps://mntruongthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MNTT Rồng Vàngmnrongvanghttps://mnrongvang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MNTT Hoa Hồng Đỏmnhoahongdohttps://mnhoahongdo.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MNTT Bình Minhmnbinhminhq9https://mnbinhminhq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MNTT Sóc Nâumnsocnauq9https://mnsocnauq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MNTT Kiều Đàmmnkieudamhttps://mnkieudam.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MNTT Thỏ Ngọcmnthongochttps://mnthongoc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MNTT Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN Tuổi Hồngmntuoihongq9https://mntuoihongq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Tuổi Ngọcmntuoingocq9https://mntuoingocq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MNTT Ngô Thời Nhiệmmnngothoinhiemhttps://mnngothoinhiem.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Tuổi Hoamntuoihoaq9https://mntuoihoaq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Câu Bé Gỗmncaubegohttps://mncaubego.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MNTT Thiện Mỹmnthienmyhttps://mnthienmy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Việt Duymnvietduyhttps://mnvietduy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN Nai Vàngmnnaivanghttps://mnnaivang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MN Hoàng Lêmnhoanglehttps://mnhoangle.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MN Ban Maimnbanmaiq9https://mnbanmaiq9.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MN Long Phướcmnlongphuochttps://mnlongphuoc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM