Hiện tìm kiếm văn bản

Có 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/KH-GDĐT-CTTT Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25” của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Đính kèm file :  

 11tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-kh_da_van_hoa_ung_xu_gdoan_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/KH-GDĐT-CTTT Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Đính kèm file :  

 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-cttt_kh_dan_van_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 835/KH-GDĐT-CTTT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :  

 File 1 : 835-kh-cttt_pbgdpl_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf

 File 2 : 835-pl-khpbgdpl_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_17-3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đápdf_1932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 658/KH-GDĐT-CTTT Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Đính kèm file :  

 658-cttt_da_pctn_gdoan_19-21_332tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 43/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/QH14 Luật Giáo dục
Đính kèm file :  

 432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19qh14giao_duc_2422tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 298/TB-GDĐT-CTTT KHẨN: THÔNG BÁO SỐ 2 - Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong trường học.
Đính kèm file :  

 File 1 : tb_so_2_322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.doc

 File 2 : 298_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đásigned_322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 31/CT-TTg Chỉ thị số 31/CT-TTg năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
Đính kèm file :  

 31ct-ttgtang_cuong_giao_duc_dao_duc_loi_song_hssv_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 3779/GDĐT-CTTT Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Đính kèm file :  

 3779-cttt_hdan_nhiem_vu_pc_nh_19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_171tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 17-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 Quyết định số 463/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 436-bo_gd_cong_bo_vb_qppl_het_hieu_luc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_2632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 84tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT-CTTT Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Đính kèm file :  

 84tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-kh-pbgdpl_18-3-19_1932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
11 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 /QĐ-STP-PBGDPL Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16” đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :  

 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-qd-stp_tang_cuong_de_pbgdplpdf_1932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
12 671/KH-GDĐT-CTTT Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Đính kèm file :  

 671-kh-gddt-pbgdpl_7-3-19_1132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
13 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT Thông tư số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Đính kèm file :  

 16_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18tt-bgddttai_tro_giao_duc_2492tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
14 316tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT-CTTT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 316tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_ke_hoach_cttt_nam_hoc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19docx_chinh_thuc_1292tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 12-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
15 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT Thông tư số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 7 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Đính kèm file :  

 14_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18tt-bgddt-chuan_ht_982tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1812.pdf

Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
1234567891tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM