Cập nhật : 7:28 24/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 68

Kế hoạch số 244/KH-GDĐT-CTTT ngày 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Kế hoạch số 244/KH-GDĐT-CTTT ngày 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Số/Ký hiệu: 244/KH-GDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kế hoạch số 244/KH-GDĐT-CTTT ngày 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 244kh_thuc_hien_ctrinh_trong_tam_ctac_cai_cach_tu_phap_23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-18_2412tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá187.doc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM