Cập nhật : 14:13 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8

Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Số/Ký hiệu: 2686/KH-UBND
Ngày ban hành: 18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 18/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 2686-kh-ubnd_thanh_pho_ban_hanh_pbgdpl_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21_18-6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá72tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM