Cập nhật : 9:4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt xem : 1262

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT
Số/Ký hiệu: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Ngày có hiệu lực: 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá52tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18tt-bgddtsdoi_quy_che_tuyen_sinh_11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14_1642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.doc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM