Về họp các trường Chuyên nghiệp có tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp Thành phố lần thứ IX- năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá163tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về họp Tiểu ban Quản lý Đào tạo & Phát triển chương trình đào tạo của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Về dự Hội thi tìm hiều ASEAN cấp Thành phố) 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về Họp giao ban Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Về Giấy mời họp thành viên Tiểu ban Kinh tế thuộc Mạng lưới chuyên môn GDCN)8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về mời họp Tiểu ban Điện - Điện tử của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

(Khẩn: Có điều chỉnh) Kính gửi: Ban giám hiệu, trưởng phòng Đào tạo các trường đại học (có đào tạo TCCN), cao đẳng trên địa bàn Thành phố, các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Thành phố và Ông (Bà) Tổ trưởng các tiểu ban chuyên môn thuộc Mạng lưới chuyên môn GDCN TPHCM - Về dự Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1625/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

KHẨN - Kính gửi Hiệu trưởng trường: CĐ CN Thủ Đức - CĐ KTKT Tp.HCM - TC KTNV Nam Sài Gòn - TC KTKT Nguyễn Hữu Cảnh - TC KTKT Quận 12 - Về thống nhất chương trình phối hợp giữa trường Chuyên nghiệp TP với TT GDTX, trường THPT, THCS14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp Thành phố: VỀ MỜI HỌP TIỂU BAN THỜI TRANG VÀ DU LỊCH MẠNG LƯỚI CHUYÊN MÔN GIAÓ DỤC CHUYÊN NGHIỆP lúc 14giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút ngày 18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Chuyên nghiệp (về Giấy mời Buổi Công bố kết quả chương trình hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Học viện giáo dục kỹ thuật Singapore (ITEES) và Tổ chức TEMASEK)8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Chuyên nghiệp thành phố (về Giấy mời họp Tiểu ban Quản lý Đào tạo & Phát triển chương trình đào tạo, ngày 11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về họp Tiểu ban Sức khỏe của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá161/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (về Giấy mời họp thành viên Tiểu ban Kinh tế của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp)KHẨN26/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Về họp thành viên chương trình 3- Dự án TF-ITEES-DOET)- Nhóm 11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về họp Tiểu ban Thời trang và Du lịch của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp vào ngày thứ Sáu (15.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) tại trường Cao đẳng Bách Việt11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 1,453
Hôm qua : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá57
Tuần này : 1,453
Tuần trước : 7,741
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Tháng trước : 354,135
Tất cả : 3,352,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá61
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM