Cập nhật: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 97

Hội nghị giao ban lần 1 - Khối Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

HỘI NGHỊ GIAO BAN LẦN 1

KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

*

     Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến nay của các trường chuyên nghiệp thành phố nói riêng và của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố nói chung;

     Và kịp thời giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị. Đồng thời định hướng các nhiệm vụ, công tác trong thời gian tới;

 

     Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, tại trường trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố long trọng tổ chức hội nghị giao ban lần 1 khối Giáo dục chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

     Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các vị đại biểu:

     - Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

     - Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

     - Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố

     - Các Ông, Bà đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

     - Các Ông, Bà Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc Thành phố

 

     Các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới như sau:

     Bên cạnh việc thực hiện các công tác như trong kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của ngành GDCN, các trường cần quan tâm các công việc như sau:

 

      1. Công tác chính trị,tư tưởng

     - Tổ chức hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Thân 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 diễn ra an ninh, an toàn, tiết kiệm. Các trường cần báo cáo nhanh tình hình nhà trường trước và sau Tết âm lịch (về lịch nghỉ Tết; lịch làm việc sau Tết; tình hình học sinh trước và sau Tết; tình hình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên, nhân viên nhà trường);

     - Tổ chức Hội nghị người lao động theo hướng dẫn của Công đoàn ngành đối với các trường ngoài công lập. Đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố và báo cáo kết quả về phòng GDCN&ĐH trước ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16;

     - Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch của UBNDTP và Kế hoạch hành động của ngành giáo dục và đào tạo về triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Hội nghị TW8 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 

     2. Công tác chuyên môn

 

     - Chuẩn bị tham gia các hoạt động Hội thi cấp thành phố như: Hội thi Học sinh giỏi nghề (tháng 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16); Hội thao HSSV khối chuyên nghiệp (tháng 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16); Hội thi về tìm hiểu ASEAN (tháng 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16); Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN Thành phố (tháng 5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16). Kế hoạch chi tiết được đăng tải trên trang tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

     - Chuẩn bị thực hiện nội dung 5, chương trình tập huấn kiến thức ASEAN. Theo đó, Khối liên kết các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Thành phố sẽ tiến hành đăng cai tổ chức. Dự kiến thời gian tổ chức: tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, địa điểm dự kiến: đại học Bangkok – Thái Lan.

     - Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên (cơ hữu) để thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.

     - Chuẩn bị tổ chức sơ kết học kỳ 1 để kịp thời đánh giá những mặt được và chưa được để từ đó đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

     - Cần sử dụng phần mềm PMIS tại tất cả các đơn vị để quản lý đội ngũ giáo viên theo đúng quy định của ngành.

     - Xây dựng kế hoạch dạy và học tiếng Anh chuyên ngành.

     - Đối với các đơn vị có mở lớp tiếng Anh tăng cường (theo quyết định số 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-TTg ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá”): lưu ý cần phải xây dựng đề án triển khai và được sự chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi tiến hành;

     - Các trường cần đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh đến các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Mạnh dạn tập trung việc hướng nghiệp, tuyển sinh đến đối tượng tốt nghiệp THCS, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp bậc trung học của thành phố.

     - Cần mở rộng và tạo mối liên kết mật thiết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để nắm bắt kịp thời nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để điều chỉnh lại nội dung chương trình cho phù hợp với thực tế đồng thời tạo việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp;

     - Các trường cần xây dựng chương trình đào tạo theo đúng mẫu tại thông tư số 52/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/TT-BGDĐT ngày 11/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11; Thông tư số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT-BGDĐT ngày 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; thông tư số 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó chú ý phần nội dung giáo dục chuyên nghiệp có thời lượng dành cho dạy thực hành, thực tập chiếm từ 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-75%; đảm bảo tổng số đơn vị học trình cho toàn khóa học không được thấp hơn 95 ĐVHT;

     - Các trường tổ chức và quản lý quá trình đào tạo theo đúng thông tư số 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT ngày 9/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Đối với các trường dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cần có đội ngũ giáo viên, sân bãi và trang thiết bị dạy học tối thiểu theo đúng thông tư số 33/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Môn Pháp luật đề nghị các trường cần phải xây dựng và giảng dạy theo đúng quyết định số 976/QĐ-BGDĐT ngày  2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1176/GDĐT-GDCN-ĐH ngày 18 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

     - Các trường cần thực hiện công khai theo đúng thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9; thực hiện việc cấp phát văn bằng theo đúng theo đúng quyết định số 33/QĐ-BGDĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 và thông tư số 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

     3. Công tác quản lý

 

     - Các trường rà soát lại việc quảng cáo, chiêu sinh và đào tạo, cần thực hiện  đúng các quy định hiện hành.

    - Rà soát các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong nhà trường, khi tham gia hoạt động ngoại khóa, tham quan, hoạt động khác ngoài nhà trường; phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể công an địa phương cử lực lượng tham gia cùng nhà trường giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường, ngăn ngừa các hiện tượng bên ngoài tụ tập gây rối, ngăn ngừa người lạ mặt xâm nhập làm mất trật tự, đe dọa tính mạng học sinh, sinh viên.

     - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo tốt sức khỏe cho học sinh đặc biệt trong dịp cuối năm với nhiều lễ hội.                     

     - Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh cần triển khai thực hiện hợp tác đào tạo nghề với bang New South Wales (Úc) theo đúng nội dung và tiến độ.         

     - Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên còn thiếu.

 

    Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Chủ trì Hội nghị

 

Ông Võ Công Tâm – Phó trưởng phòng GDCN&ĐH

Báo cáo kết quả công tác tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 tháng cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 

 

Bà Huỳnh Thị Phương Trang – Trưởng phòng Đào tạo, trường TC KTKT Quận 12

Chia sẽ kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh

 

Bà Phạm Ngọc Tường – Phó Hiệu trưởng trường CĐ CN Thủ Đức

Phát biểu góp ý và chia sẽ kinh nghiệm công tác

 

 

 

Ông Đỗ Hữu Khoa – Hiệu trưởng trường TC CNTT Sài Gòn

Chia sẽ kinh nghiệm về hợp tác quốc tế của trường

 

Ông Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở GD&DT

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

 

Lãnh đạo các trường cao đẳng chia tay cán bộ hưu trí ngành GDCN Thành phố

Ông Lưu Đức Tiến – Nguyên Phó trưởng phòng GDCN&ĐH

 

 

Lãnh đạo các trường TCCN chia tay cán bộ hưu trí ngành GDCN Thành phố

Ông Lưu Đức Tiến – Nguyên Phó trưởng phòng GDCN&ĐH

 

 

 

 

Tác giả: Phòng GDCN & ĐH


Đang truy cập : 3
Hôm nay : 1,161
Hôm qua : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá63
Tuần này : 5,4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Tuần trước : 7,511
Tháng này : 296,219
Tháng trước : 354,135
Tất cả : 3,348,276
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM