Về tham gia ngày hội “Cùng bạn quyết định tương lai” 17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về rà soát tình hình nhà trường, phục vụ Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố)19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện; - Hiệu trưởng các trường THPT; - Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Về danh sách tham dự "Tập huấn và thực hành thiết kế hệ sinh thái khởi nghiệp"25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về tập huấn và thực hành thiết kế hệ sinh thái khởi nghiệp.6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch Hướng nghiệp – Tuyển sinh lần thứ 12 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về bồi dưỡng tổ chức giảng dạy văn hóa phổ thông cho học sinh THCS có nguyện vọng học văn hóa phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – Hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1928/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tập huấn tổ chức giảng dạy kiến thức văn hóa THPT cho học sinh bậc THCS có nguyện vọng học văn hóa phổ thông trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT (Về học bổng Ductch Mill Company (DMC), Thái Lan)12/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong; - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa; - Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn; - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hiền; - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du. (Về viết tham luận Hội thảo)3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành; - Các thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố;29/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về Ngày Hội tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1928/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về khóa học “Giảng Viên Nguồn Nâng Cao” chương trình khởi sự kinh doanh (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp)27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá195/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

K/G Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và Trung cấp công lập trực thuộc - Về việc đăng ký tham gia ngày hội hướng nghiệp, tuyển sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 với chủ đề "Cùng bạn quyết định tương lai"18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

K/G Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TT GDTX, Giám đốc các TT GDNN-GDTX, Hiệu trưởng trường có phân hiệu bổ túc văn hóa - Về việc đăng ký tham gia ngày hội hướng nghiệp, tuyển sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 với chủ đề "Cùng bạn quyết định tương lai"18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về rà soát tình hình nhà trường, phục vụ chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố)15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về báo cáo định kỳ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về rà soát, đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và Trung cấp trực thuộc) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch Hướng nghiệp – Tuyển sinh lần thứ 11 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (Về kế hoạch tập huấn chương trình tiến tiến)9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về thực hiện báo cáo định ký hoạt động Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (nhắc lần 2)15/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về đăng ký Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 259/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

K/G Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các TT GDTX, TT GDNN-GDTX - Về ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp Giáo dục nghề nghiệp năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.18/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Nhắc lại)17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về rà soát tình hình nhà trường, phục vụ Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố)22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

K/G Hiệu trưởng các trường Đại học và Cao đẳng có đào tạo khối ngành Sư phạm trên địa bàn Thành phố - Về việc cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý hệ thống khối ngành Sư phạm 8/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

K/G Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và Trung cấp công lập trực thuộc - Về việc đăng ký tham gia ngày hội hướng nghiệp, tuyển sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 với chủ đề "Cùng bạn quyết định tương lai"6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

K/G Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TT GDTX, Giám đốc các TT GDNN-GDTX, Hiệu trưởng trường có phân hiệu bổ túc văn hóa - Về việc đăng ký tham gia ngày hội hướng nghiệp, tuyển sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 với chủ đề "Cùng bạn quyết định tương lai"6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về rà soát tình hình nhà trường, phục vụ Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố)5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 6
Hôm nay : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Hôm qua : 1,123
Tuần này : 3,59tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 7,511
Tháng này : 294,4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước : 354,135
Tất cả : 3,346,457
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM