Kính gửi: Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP. HCM; Trường CĐ Lý Tự Trọng; Trường CĐ Kinh tế TP. HCM; Trường CĐ Giao thông Vận tải (V/v triển khai Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của UBND Thành phố)16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về bồi dưỡng chuyên đề “Khởi tạo Doanh nghiệp” (Kính gửi Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở; Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo ngành Sư phạm trình độ trung cấp)5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về bồi dưỡng Hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc.26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về họp giao ban các Trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo ngành Sư phạm trình độ trung cấp (Danh sách đính kèm)13/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng công lập trực thuộc Thành phố - Về dự triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học - cao đẳng giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.6/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

KHẨN - Kính gửi BAN GIÁM HIỆU các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc Thành phố - Về dự Hội nghị bàn giao chức năng quản lý nhà nước về GDNN8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kính gửi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/Huyện (Về mời tham dự buổi trao đổi về chương trình Teach For Viet Nam)7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về mời họp Tiểu ban Quản lý Đào tạo & Phát triển chương trình đào tạo của Mạng lưới chuyên môn GDCN (Kính gửi Hiệu trưởng các trường Chuyên nghiệp Thành phố)7/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về mời họp tổ Mạng lưới chuyên môn - Tiểu ban Thời trang và Du lịch (lần 3)13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về mời họp thành lập Hội đồng trường các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập (Kính gửi Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập trực thuộc)26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

GIẤY MỜI - Về dự Hội nghị giao ban lần 1, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, ngành Giáo dục Chuyên nghiệp Thành phố23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về mời họp tổ Mạng lưới chuyên môn - Tiểu ban Điện - Điện tử14/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về mời họp tổ Mạng lưới chuyên môn - Tiểu ban Thời trang và Du lịch25/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

K/g Hiệu trưởng các trường CĐ và TCCN trên địa bàn Thành phố - Về tham dự Hội nghị phân luồng học sinh sau trung học23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

K/g Giám đốc các TT GDTX - Về tham dự Hội nghị phân luồng học sinh sau trung học23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

K/g Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện - Về tham dự Hội nghị phân luồng học sinh sau trung học23/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kg: Lãnh đạo các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp - Về họp Tiểu ban Quản lý Đào tạo & Phát triển chương trình đào tạo của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Mời họp Tiểu ban Quản lý Đào tạo & Phát triển chương trình đào tạo của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp (Lúc tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 17 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tại trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh) 12/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường chuyên nghiệp có cán bộ, giáo viên là thành viên Tiểu ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp (Về mời dự Hội thảo khoa học)27/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 khối Giáo dục chuyên nghiệp 21/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về họp Tổ lập trình (11/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) thuộc Tiểu ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về họp Tổ đồ họa (8/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) thuộc Tiểu ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp4/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (Về mời họp Tiểu ban Kinh tế - Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp)29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về họp Tiểu ban Quản lý Đào tạo & Phát triển chương trình đào tạo của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, Thứ năm, ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16, tại Phòng Hội thảo, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)22/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trường các trường chuyên nghiệp thành phố HCM (Về Giấy mời họp thành viên Tiểu ban Kinh tế của Mạng lưới chuyên môn)14/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về họp Tổ mạng máy tính thuộc Tiểu ban Công nghệ thông tin và Truyền thông (ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp8/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về mời dự Lễ Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp Thành phố lần thứ IX - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 vào lúc 8g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 tại trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Họp tiểu ban Giáo dục chính trị và pháp luật-Mạng lưới chuyên môn2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thư mời dự Lễ Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp Thành phố lần thứ IX - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1618/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thư mời dự Lễ Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp Thành phố lần thứ IX - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về họp Tiểu ban Công nghệ thông tin và Truyền thông (ngày 11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16) của Mạng lưới chuyên môn Giáo dục chuyên nghiệp9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Đang truy cập : 6
Hôm nay : 398
Hôm qua : 1,123
Tuần này : 3,583
Tuần trước : 7,511
Tháng này : 294,393
Tháng trước : 354,135
Tất cả : 3,346,45tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM