Hiện tìm kiếm văn bản

Có 42 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc
Đính kèm file :  

 File 1 : phucluc1-maubaocao2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19cd-tc_1992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.doc

 File 2 : phuluc2-maubaocao2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19cd-tc_1992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.docx

 File 3 : cvguicactruong_2392tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.docx

Văn bảnPhòng GDCN & ĐH19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 Kính gửi: Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (Về kế hoạch tập huấn chương trình tiến tiến)
Đính kèm file :  

 27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá818_982tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1811.pdf

Văn bảnPhòng GDCN & ĐHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
3 3338/GDĐT-GDCN&ĐH Kính gửi Hiệu trưởng các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp về việc thực hiện các quy định của ngành
Đính kèm file :  

 CV-3338-15-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-Ve viec thuc hien cac quy dinh cua nganh.doc

văn bảnPhòng GDCN & ĐH15-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
4 1947/GDĐT-GDCN&ĐH Kính gửi Hiệu trưởng các trường Cao đẳng công lập trực thuộc và tư thục; Hiệu trưởng các trường TCCN công lập trực thuộc và tư thục - Về hướng dẫn thẩm quyền, hồ sơ và quy trình thực hiện việc công nhận trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đạt tiêu chí Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.
Đính kèm file :  

 File 1 : Hướng dẫn thẩm quyền, hồ sơ, quy trình công nhận trường tiên tiến.pdf

 File 2 : BieuMau.pdf

văn bảnPhòng GDCN & ĐH25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
5 Kính gửi Hiệu trưởng các trường Cao đẳng công lập trực thuộc và tư thục; Hiệu trưởng các trường TCCN công lập trực thuộc và tư thục - Về ban hành thang điểm đánh giá tiêu chí Trường tiên tiến bậc Cao đẳng và TCCN theo quyết định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá36/QĐ-UBND của UBND thành phố.
Đính kèm file :  

 Thang điểm đánh giá tiêu chí trường tiên tiến.pdf

văn bảnPhòng GDCN & ĐHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
6 616/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH Quyết định về việc Ban hành Quy trình phê duyệt Kế hoạch chiến lược các trường chuyên nghiệp trực thuộc Sở GDĐT Văn bảnPhòng GDCN & ÐHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13
7 2893/GDĐT-GDCN&ĐH Thông báo. Văn bảnPhòng GDCN & ÐH16-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
8 2893/GDĐT-GDCN&ĐH Văn bảnPhòng GDCN & ÐH16-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
9 1491/GDĐT-GDCN&ĐH Về nhắc nhở các trường chuyên nghiệp chấn chỉnh công tác đào tạo TCCN Văn bảnPhòng GDCN & ÐH11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 3397/GDĐT-GDCN&ĐH Về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 văn bảnPhòng GDCN & ĐH29-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11
11 Tài liệu bồi dưỡng chuẩn hiệu trưởng THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học. văn bảnPhòng GDCN & ĐH3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Số: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT Văn bảnPhòng GDCN & ÐHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
13 Chương trình khung TCCN Ngành Quân sự văn bảnPhòng GDCN & ĐH14-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
14 43/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Số: 43/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp văn bảnPhòng GDCN & ĐHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
15 33/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Số: 33/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/QĐ-BGDĐT Văn bảnPhòng GDCN & ÐHtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
123
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM