Thư mời tập huấn chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá khối ngoại ngữ, tin học31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KHẨN: Mời họp về tổ chức thực hiện sự kiện Tuần lễ học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá khối ngoại ngữ tin học9/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời chuyên đề tin học cấp thành phố Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mời dự Hội nghị chuyên môn Giáo viên giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mời dự góp ý kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Giáo dục thường xuyên14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Gửi thư mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giáo dục thường xuyên.13/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Mời dự Hội nghị chuyên môn Giáo dục thường xuyên 31/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đính kèm Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Gửi thư mời chuyên đề môn văn, Toán, Lịch sử cấp thành phố Giáo dục thường xuyên22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Gửi thư mời họp Hội nghị sơ kết Học kỳ I và định hướng nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 khối ngoại ngữ, tin học14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời dự sơ kết học kỳ 1 Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Giáo dục thường xuyên21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thư mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 khối ngoại ngữ tin học 7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 giáo dục thường xuyên 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời dự tập huấn Ngoại ngữ - Tin học2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thư mời họp sơ kết học kỳ 1 khối ngoại ngữ - tin học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1826/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 17
Hôm nay : 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Hôm qua : 1,231
Tuần này : 5,278
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá93
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,419,836
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM