Cập nhật: 12:58, 15/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Giáo dục thường xuyên

Phòng giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng về Giáo dục thường xuyên, giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội.


Phòng Giáo dục thường xuyên tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội dung Giáo dục thường xuyên thể hiện trong các chương trình: Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ; Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.


Phòng Giáo dục thường xuyên có các chức năng, nhiệm vụ chính:


a) Quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp thành phố và quận, huyện. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật. Phối hợp với các phòng, ban Sở xây dựng chỉ tiêu , kế hoạch nhằm phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình Giáo dục thường xuyên và các hình thức học tập của Giáo dục thường xuyên;


b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế và các quy định quản lý nội dung, chương trình Giáo dục thường xuyên, các hình thức học của Giáo dục thường xuyên và các cơ sở Giáo dục thường xuyên theo Luật Giáo dục 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5;


c) Hướng dẫn, chỉ đạo và quản lý việc tổ chức học hoà nhập cho học sinh khuyết tật tại các trung tâm giáo dục thường xuyên; Tổ chức hoặc phối hợp các phòng ban Sở, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội, các nhà tài trợ để thực hiện công tác giáo dục trẻ em khuyết tật;


d) Chỉ đạo phong trào thi đua hai tốt, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, công trình nghiên cứu khoa học về Giáo dục thường xuyên;


e) Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện, chuyên đề đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các cơ sở giáo dục chính quy có thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân thành phố;


f) Tham gia, phối hợp với các phòng, ban Sở thẩm định điều kiện thành lập, gia hạn thời gian hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, tin học;


g) Tham mưu tổ chức và phối hợp với các phòng, ban Sở , các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức Kinh tế - Xã hội, cá nhân hỗ trợ cho hoạt động Giáo dục thường xuyên; phối hợp tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học và văn bằng Giáo dục thường xuyên theo quy định;


h) Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện hoặc chuyên đề về Giáo dục thường xuyên, đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên, kịp thời về Giáo dục thường xuyên với Uỷ ban nhân dân thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo;


i) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. Chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan của Sở để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất theo quy định của pháp luật.
(Theo quy chế làm việc của cơ quan Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 11
Hôm nay : 574
Hôm qua : 1,231
Tuần này : 5,244
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá59
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,419,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM