Về sinh hoạt chuyên môn giáo viên giáo dục thường xuyên lần 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1813/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về lịch góp ý kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Giáo dục thường xuyên13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về tổ chức Kỳ thi học viên giỏi giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1617/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục, kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Giáo dục thường xuyên1/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1527/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

Về phân công nhân sự phụ trách công tác xây dưng xã hội học tập tại trung tâm giáo dục thường xuyên1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp Giáo dục thường xuyên cấp THPT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1413/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Về tổ chức Kỳ thi học viên giỏi năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Giáo dục thường xuyên5/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá84
Hôm qua : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 7,256
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,421,814
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM