Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 159

BẢN TIN Hội nghị sinh hoạt chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên lần 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị sinh hoạt chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên lần 2

năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 


Thực hiện Công văn số 334/GDĐT-GDTX ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Sở Giáo dục và Đào tạo về sinh hoạt chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên lần 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá; từ 25 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá các bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn giáo viên Giáo dục thường xuyên lần 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Tham dự sinh hoạt chuyên môn có lãnh đạo, chuyên viên bộ môn Phòng Giáo dục thường xuyên, lãnh đạo và giáo viên bộ môn các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường có Phân hiệu giáo dục thường xuyên.

 Tại các buổi sinh hoạt, chuyên viên bộ môn Giáo dục thường xuyên đã báo cáo các mặt đã làm được và mặt còn hạn chế về chuyên môn trong học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Các đại biểu đã tích cực thảo luận tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 2 Giáo dục thường xuyên năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, báo cáo và thảo luận các chuyên đề chuyên môn như: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương trình Giáo dục thường xuyên; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng… nhằm nâng cao chất lượng trong giảng dạy dạy và học tập tại các đơn vị Giáo dục thường xuyên./.

Sinh hoạt chuyên môn Văn

Sinh hoạt chuyên môn Toán

Sinh hoạt chuyên môn Vật lý

Sinh hoạt chuyên môn Hóa

Sinh hoạt chuyên môn Sinh học.

Sinh hoạt chuyên môn Lịch sử.

Sinh hoạt chuyên môn Địa lý

Sinh hoạt chuyên môn GDCD

Sinh hoạt chuyên môn tin học.

Sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh.

Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 15
Hôm nay : 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Hôm qua : 1,231
Tuần này : 5,272
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá87
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,419,83tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM