Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Lượt đọc: 59

Về phân công nhân sự phụ trách công tác xây dưng xã hội học tập tại trung tâm giáo dục thường xuyên

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO


Số: 3982 / GDÐT-GDTX

Về phân công nhân sự phụ trách  công tác xây dýng xã hội học tập     tại trung tâm giáo dục thýờng xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 tháng 11 nãm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14

           

           

                                

Kính gửi:  Ông (Bà) Giám ðốc trung tâm giáo dục thýờng xuyên.

        

        

Ðể các trung tâm giáo dục thýờng xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trên ðịa bàn, Sở Giáo dục và Ðào tạo yêu cầu các trung tâm giáo dục thýờng xuyên phân công nhân sự của ðõn vị phụ trách các nhiệm vụ sau ðây:

1.      Một thành viên Ban Giám ðốc trung tâm phụ trách công tác xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ hoạt ðộng trung tâm học tập cộng ðồng.

2.      Một giáo viên phụ trách công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và một giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

Trên ðây là các yêu cầu về nhân sự ðối với trung tâm giáo dục thýờng xuyên về công tác xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện tốt quy chế phối hợp với phòng Giáo dục Ðào tạo quận, huyện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại ðịa phýõng. Ðề nghị các ðõn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo về Sở Giáo dục và Ðào tạo (Phòng Giáo dục thýờng xuyên), hạn chót: 14/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.

Nõi nhận:                                                                               KT. GIÁM ÐỐC

- Nhý trên (ðể thực hiện)                                              PHÓ GIÁM ÐỐC

- Giám ðốc (ðể báo cáo)                                                                    

- Lýu VP, P.GDTX

                                                                                                                                Ðã ký và ðóng dấu

         Nguyễn Tiến Ðạt

Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 3
Hôm nay : 1,3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Hôm qua : 1,231
Tuần này : 5,971
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1,786
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,529
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM