Cập nhật: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 34

Mời dự Hội nghị triển khai Quyết định 5696/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh"

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 91 /GM-GDĐT-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

GIẤY MỜI

 

                  Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố trân trọng kính mời:

-         Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

-         Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận, huyện;

-         Chuyên viên phụ trách phổ cập phòng GDĐT quận, huyện.

 

            Kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị triển khai Quyết định 5696/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ trong năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”.

 

-Thời gian: vào lúc 13 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

-Địa điểm: Hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn,

Số 92 – 94 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Cao, Quận 1, tp.Hồ Chí Minh.

 

- Chủ trì: đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố.

 

 Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự đầy đủ và để hội nghị thành công./.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên “ để mời dự” 

-Lưu VP, P.GDTX

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Đã ký và đóng dấu

 

 

          Đỗ Minh Hoàng

 

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 1
Hôm nay : 1,826
Hôm qua : 1,253
Tuần này : 1,826
Tuần trước : 8,631
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6,272
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,425,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM