Cập nhật: 16:27, 13/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 113

Thư mời dự Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Giáo dục thường xuyên.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /TM-GDĐT-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

 

THƯ MỜI

 

 


                  Kính gửi:

  • Ông (Bà) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
  • Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
  • Ông (Bà) Hiệu trưởng Trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời các Ông (Bà) đến dự Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, Giáo dục thường xuyên.

- Thời gian: 7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ Tư, ngày 18 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

- Địa điểm:  Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh,

                     Số 66-68 đường Lê Thánh Tôn - Phường Bến Nghé - Quận 1

- Thành phần tham dự:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trợ lý thanh niên Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

-  Hiệu trưởng Trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa;

- Thành viên Hội đồng chuyên môn Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì: Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các Ông (Bà) tham dự đầy đủ, đúng thành phần.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu VP, P.GDTX.

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Đỗ Minh Hoàng

 

 

 

 

Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 4
Hôm nay : 1,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71
Hôm qua : 1,5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tuần này : 7,243
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá58
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,421,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM