Hiện tìm kiếm văn bản

Có 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 138/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP Nghị định 138/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động giáo dục"
Đính kèm file :  

 nghi-dinh-so-138-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-nd-cp_2722tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT Thông tư 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT "Ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học"
Đính kèm file :  

 tt212tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18tt-bgddt-quy_che_nnth_2722tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.PDF

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 86/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP Nghị định 86/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP "Quy định về hợp tác, đầu tư của người nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục"
Đính kèm file :  

 nghi-dinh-86-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-nd-cp_2722tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.pdf

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 135/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 135/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Đính kèm file :  

 135-nd-suadoi-nd46-dtgduc_2722tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199.doc

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 86 /BGDDT-GDTX Hướng dẫn đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu
Đính kèm file :  

 86-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-cv-bogddt_25122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1913.pdf

Xã hội học tậpPhòng GDTX1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá96/GDĐT-GDTX Về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học
Đính kèm file :  

 File 1 : ql-nn-th_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814.doc

 File 2 : thongtinbandautrungtam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá62tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814.xlsx

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
7 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Đính kèm file :  

 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá462tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17nddthdgiaoduc_2572tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1714.pdf

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
8 164 /GDĐT-GDTX Về hướng dẫn thiết lập hồ sơ quản lý tổ chức dạy học tại các trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Đính kèm file :  

 16_danhmucquanly-NN_TH.pdf

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
9 73/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Đính kèm file :  

 ND73_CP_VEDAUTUNUOCNGOAI_GIAODUC.pdf

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Đính kèm file :  

 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13_NDCP_laodongnuocngoai.pdf

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
11 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Đính kèm file :  

 11_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_NDCP_laodongnuocngoai.pdf

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTX25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
12 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT THÔNG TƯ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BTTTT QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đính kèm file :  

 45_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14_CHUANKYNANG_CNTT_BTTTT.pdf

Văn bảnPhòng GDTX23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
13 1661 /GDĐT-GDTX Triển khai việc thực hiện đăng ký kiểm tra ngoại ngữ - tin học qua mạng
Đính kèm file :  

 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_thongbao-thuchien-dangky-NN_TH.pdf

Ngoại ngữ - Tin họcPhòng GDTXtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
14 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TTLT-BGDĐT-BTTTT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Đính kèm file :  

 17_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_TTLT_BGDDT_BTTTT.PDF

Bộ Giáo dục và Đào tạoPhòng GDTXtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
15 1893/QĐ-BGDĐT Khung kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên
Đính kèm file :  

 tt13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6_1893_QD_BGDDT.pdf

Bộ Giáo dục và Đào tạoPhòng GDTXtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
12
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM