Cập nhật: 17:39, 18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 74

Về hướng dẫn tập trung xe loa trong Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:2979 /GDĐT-GDTX

V/v hướng dẫn tập trung xe loa trong Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày18 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 

                                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Để buổi Lễ Khai mạc thành công, nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập lan tỏa trong cộng đồng dân cư và ngày càng đi sâu vào cuộc sống, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức xe loa đại diện của quận, huyện về dự Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15” cấp Thành phố, cụ thể như sau:

Thời gian tập trung: 7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ ngày 27 tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15;

Địa điểm: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị xe loa tuyên truyền và thường xuyên liên lạc với Ban Tổ chức Lễ Khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”  của Quận 1 để buổi Lễ Khai mạc thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố (để báo cáo);

- Sở VH, TT (để phối hợp);

- Các Phòng GDĐT (để thực hiện);

- Lưu: Vp, GDTX.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký tên và đóng dấu)

 

Lê Hồng Sơn

Tác giả: Phòng GDTX


Đang truy cập : 2
Hôm nay : 1,185
Hôm qua : 1,2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6
Tuần này : 8,563
Tuần trước : 8,437
Tháng này : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4,378
Tháng trước : 359,498
Tất cả : 3,423,121
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM