Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện trường Tiểu học và kiểm tra chéo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch số 531/GDĐT-TH ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về kiểm tra thư viện đạt chuẩn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch tổ chức chuyên đề "Học Tiếng Việt thông qua nghệ thuật" cấp tiểu học6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 4526/GDĐT-TH về kế hoạch tổ chức chuyên đề Học tiếng Việt thông qua nghệ thuật tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Thành phần: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, mỗi trường tham gia mô hình chọn cử đại diện Ban giám hiệu và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 giáo viên.

Triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận 7

Chuyên đề nâng cao chất lượng ra đề kiểm tra định kỳ cấp tiểu học ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1928/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề nâng cao chất lượng ra đề kiểm tra định kỳ cấp tiểu học ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại trường Tiểu học Rạch Ông, quận 8

Triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, việc học sinh chuyển trường và rèn luyện, kiểm tra lại trong hè cấp Tiểu học11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tổ chức lễ tổng kết trao giải Hội thi hùng biện Tiếng Anh, Tài năng Tin học cấp tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo kết quả hội thi tài năng tin học cấp Tiểu học lần 7 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo kết quả hội thi triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi giáo duc khuyết tật năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 1318/GDĐT-TH ngày 24/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 về hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông.

Về kế hoạch tổ chức hội thi, Triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi Giáo dục khuyết tật. 14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp Tiểu học khóa ngày 25 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1918/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chương trình thí nghiệm vui cấp Tiểu học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1822/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6, Bình Tân, Bình Chánh

Kế hoạch tổ chức Hội thi tài năng tin học cấp Tiểu học lần 7 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đang truy cập : 39
Hôm nay : 1,524
Hôm qua : 4,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Tuần này : 17,355
Tuần trước : 35,415
Tháng này : 353,816
Tháng trước : 425,299
Tất cả : 3,733,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ:Tầng 9, Phòng 9.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HC66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38229361 - 38224618 Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38227199

Email: phonggdth.sotphochiminh@moet.edu.vn