Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện trường Tiểu học và kiểm tra chéo năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch số 531/GDĐT-TH ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về kiểm tra thư viện đạt chuẩn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch tổ chức chuyên đề "Học Tiếng Việt thông qua nghệ thuật" cấp tiểu học6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 4526/GDĐT-TH về kế hoạch tổ chức chuyên đề Học tiếng Việt thông qua nghệ thuật tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 11/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Thành phần: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, mỗi trường tham gia mô hình chọn cử đại diện Ban giám hiệu và tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 giáo viên.

Triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học28/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận 7

Chuyên đề nâng cao chất lượng ra đề kiểm tra định kỳ cấp tiểu học ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1928/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề nâng cao chất lượng ra đề kiểm tra định kỳ cấp tiểu học ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại trường Tiểu học Rạch Ông, quận 8

Triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, việc học sinh chuyển trường và rèn luyện, kiểm tra lại trong hè cấp Tiểu học11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tổ chức lễ tổng kết trao giải Hội thi hùng biện Tiếng Anh, Tài năng Tin học cấp tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo kết quả hội thi tài năng tin học cấp Tiểu học lần 7 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá198/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo kết quả hội thi triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi giáo duc khuyết tật năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá196/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn số 1318/GDĐT-TH ngày 24/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 về hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông.

Về kế hoạch tổ chức hội thi, Triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi Giáo dục khuyết tật. 14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp Tiểu học khóa ngày 25 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1918/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chương trình thí nghiệm vui cấp Tiểu học năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1822/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6, Bình Tân, Bình Chánh

Kế hoạch tổ chức Hội thi tài năng tin học cấp Tiểu học lần 7 - năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá199/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn xây dựng, kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt mức CLTT, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia kể từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1919/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn thực hiện dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam - Kể từ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 cấp tiểu học6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KHẨN:Tập huấn về lĩnh vực STEM và STEM Robot cho giáo viên Tiểu học31/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; Sở GD-ĐT phối hợp với Công ty Việt Tinh Anh triển khai chương trình tập huấn về phương pháp giáo dục theo định hướng STEM và STEM Robot cho giáo viên tiểu học

Về tiếp tục đăng ký thực hiện xây dựng trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế cấp tiểu học trên địa bàn thành phố16/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá195/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về hướng dẫn tổng kết 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm công tác xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về Thông báo kết quả vòng 4 và công nhận danh hiệu GVCN giỏi cấp tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về triển khai tập huấn đánh giá thường xuyên và phương pháp dạy học tích cực12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về hướng dẫn đánh giá cuối năm học và chuẩn bị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp Tiểu học.11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về địa điểm thi vòng 4, hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học.3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về Thông báo kết quả vòng 3, tổ chức thi vòng 4, hội thi GVCN giỏi cấp tiểu học. 27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn tổ chức đánh giá định kỳ cuối kỳ 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cấp Tiểu học, chương trình song ngữ tiếng Pháp26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI THỂ THAO HỌC SINH KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VI - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (có điều chỉnh thành phần BTC)) 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI THỂ THAO HỌC SINH KHUYẾT TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN VI - NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (có điều chỉnh thành phần BTC))

Báo cáo sơ kết HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Giáo dục đặc biệt.12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Báo cáo sơ kết HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Giáo dục đặc biệt.

Đang truy cập : 21
Hôm nay : 1,491
Hôm qua : 4,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
Tuần này : 17,322
Tuần trước : 35,415
Tháng này : 353,782
Tháng trước : 425,299
Tất cả : 3,733,875

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ:Tầng 9, Phòng 9.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HC66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38229361 - 38224618 Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38227199

Email: phonggdth.sotphochiminh@moet.edu.vn