Hiện tìm kiếm văn bản

Có 162 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 337 Quyết định tặng giấy khen cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích tốt trong Hội thi "Hùng biện tiếng Anh" cấp Tiểu học, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-qd-337-khenthuonghungbientienganh2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.pdf

Văn bảnPhòng Tiểu Học24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
2 3561 Về tổ chức hội thi “Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học” năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-cv-3561-hungbientienganh2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814.pdf

Văn bảnPhòng Tiểu Học1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
3 391tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BC-GDĐT-TiH Báo cáo Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và Phương hướng nhiệm vụ Giáo dục Khuyết tật và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 phuong_huong_khuyet_tat_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá178.pdf

Văn bảnPhòng Tiểu Học3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
4 185 /TM-GDĐT-VP Về tham dự lớp tập huấn giảng dạy bộ sách “Family and Friends Special Edition”
Đính kèm file :  

 Thu moi tap huan FAFSE 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.doc

Văn bảnPhòng Tiểu Học2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
5 3858 Về Triển khai việc thực hiện chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho các em học sinh khối 3, khối 4 và khối 5 tại 9 quận / huyện. Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 ATGTCongvanhuongdanthuchienGDATGTSoGDDTHCM 1516.docx

Văn bảnPhòng Tiểu Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
6 3735 Hướng dẫn Kiểm tra Cuối HKI năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 cấp Tiểu học.
Đính kèm file :  

 File 1 : HD_ktdk_HKI1516.pdf

 File 2 : 4161 huongdan kiemtra cuoiky 1.pdf

Văn bảnPhòng Tiểu Học2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
7 3638 /GDĐT – TH Về tổ chức cuộc thi “Vô địch TOEFL Primary dành cho học sinh tiểu học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15”
Đính kèm file :  

 congvan thi toefl primary 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.docx

Văn bảnPhòng Tiểu Học12-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
8 2699/GDĐT-TH Về hướng dẫn thực hiện chương trình tích hợp – Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - Cấp Tiểu học.
Đính kèm file :  

 HUONG DAN CHUONG TRINH TICH HOP 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.doc

Văn bảnPhòng Tiểu Học28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
9 1857/GDĐT-TH Về tổ chức cuộc thi "Robothon Thành phố Hồ Chí Minh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15"
Đính kèm file :  

 1857tih.pdf

Văn bảnPhòng Tiểu Học16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 1749/GDĐT-TH Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và việc học sinh chuyển trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16
Đính kèm file :  

 1749TiH.pdf

Văn bảnPhòng Tiểu Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
11 1712 Về phối hợp với ĐH Y Dược thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học GD thể chất ở học sinh tiểu học.
Đính kèm file :  

 hotro_detaiNCKH_thechat.pdf

Văn bảnPhòng Tiểu Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
12 2712 Hướng dẫn việc chuẩn bị vào năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 cấp Tiểu học Văn bảnPhòng Tiểu Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
13 2839/ GDĐT-TH Hướng dẫn chuyên môn tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Văn bảnPhòng Tiểu Học28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13
14 2839/ GDĐT-TH Hướng dẫn chuyên môn tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Văn bảnPhòng Tiểu Học28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13
15 2839/ GDĐT-TH Hướng dẫn chuyên môn tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 Văn bảnPhòng Tiểu Học28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13
1234567891tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá...

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ liên hệ:Tầng 9, Phòng 9.1 toà nhà Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HC66 - 68 Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38229361 - 38224618 Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 38227199

Email: phonggdth.sotphochiminh@moet.edu.vn