STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS Cách Mạng Tháng Támthcscachmangthangtamhttps://thcscachmangthangtam.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Duy Tânthcsduytanhttps://thcsduytan.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Hoàng Văn Thụthcshoangvanthuhttps://thcshoangvanthu.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Lạc Hồngthcslachongq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://thcslachongq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Nguyễn Tri Phươngthcsnguyentriphuongq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://thcsnguyentriphuongq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Nguyễn Văn Tốthcsnguyenvantohttps://thcsnguyenvanto.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Trần Phúthcstranphuhttps://thcstranphu.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Vạn Hạnhthcsvanhanhhttps://thcsvanhanh.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Bắc Hảithbachaihttps://thbachai.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Điện Biênthdienbienhttps://thdienbien.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học Dương Minh Châuthduongminhchauhttps://thduongminhchau.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Hoàng Diệuthhoangdieuq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://thhoangdieuq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Hồ Thị Kỷthhothikyhttps://thhothiky.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Lê Đình Chinhthledinhchinhq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://thledinhchinhq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Lê Thị Riêngthlethirienghttps://thlethirieng.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Nguyễn Chí Thanhthnguyenchithanhhttps://thnguyenchithanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Nhật Tảothnhattaoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://thnhattaoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Thiên Hộ Dươngththienhoduonghttps://ththienhoduong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Tô Hiến Thànhthtohienthanhhttps://thtohienthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Trần Nhân Tônthtrannhantonq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://thtrannhantonq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu học Trần Quang Cơthtranqgcoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://thtranqgcoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Trần Văn Kiểuthtranvankieuhttps://thtranvankieu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Triệu Thị Trinhthtrieuthitrinhhttps://thtrieuthitrinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Trí Tâmthtritamhttps://thtritam.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Trí Trithtritrihttps://thtritri.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Trương Địnhthtruongdinhq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://thtruongdinhq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 Tiểu Học Trương Vĩnh Kýthtruongvinhkyhttps://thtruongvinhky.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học - Tiểu HọcCS - Tiểu HọcPT Vạn Hạnhthvanhanhhttps://thvanhanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 Tiểu Học Võ Trường Toảnthvotruongtoanhttps://thvotruongtoan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MN 19-5 mn19thang5q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mn19thang5q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MN 2-9 mn2thang9q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mn2thang9q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MN Măng Non Imnmangnon1https://mnmangnon1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MN Măng Non IImnmangnon2https://mnmangnon2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MN Măng Non IIImnmangnon3https://mnmangnon3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MN Phường 1mnphuong1q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong1q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN Phường 2mnphuong2q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong2q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN Phường 3mnphuong3q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong3q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN Phường 4mnphuong4q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong4q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Phường 5mnphuong5q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong5q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN Phường 6mnphuong6q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong6q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN Phường 7mnphuong7q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong7q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN Phường 8mnphuong8q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong8q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN Phường 9mnphuong9q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong9q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Phường 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đámnphuong1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Phường 11mnphuong11q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong11q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Phường 13mnphuong13q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong13q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN Phường 14mnphuong14q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong14q1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN Sài Gònmnsaigonhttps://mnsaigon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Khải Tâmmnkhaitamq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnkhaitamq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN Lan Anhmnlananhq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnlananhq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN Âu Cơmnaucohttps://mnauco.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN Thanh Tâmmnthanhtamq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnthanhtamq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN 12A mn12aq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mn12aq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Họa Mimnhoamiq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnhoamiq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN Sóc Nâumnsocnauq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnsocnauq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Phường 15Amnphuong15aq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong15aq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Phường 15Bmnphuong15bq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnphuong15bq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MNTT Con Mèo Vàngmnconmeovangq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnconmeovangq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MNTT Ánh Saomnanhsaoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnanhsaoq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MNTT Vạn Anmnvananhttps://mnvanan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MN Việt Úcmnvietucq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnvietucq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MN Bình Minhmnbinhminhq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnbinhminhq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MN Ngôi Sao Việtmnngoisaovietq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáhttps://mnngoisaovietq1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM