STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS Chi Lăngthcschilanghttps://thcschilang.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Khánh Hội Athcskhanhhoiahttps://thcskhanhhoia.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Nguyễn Huệthcsnguyenhueq4https://thcsnguyenhueq4.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Quang Trungthcsqgtrungq4https://thcsqgtrungq4.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Tăng Bạt Hổ Athcstangbathoahttps://thcstangbathoa.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Vân Đồnthcsvandonhttps://thcsvandon.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học 1 Tháng 6th1thang6https://th1thang6.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Anh Việt Mỹthanhvietmyhttps://thanhvietmy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học Bạch Đằngthbachdangq4https://thbachdangq4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Bến Cảngthbencanghttps://thbencang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Đặng Trần Cônthdangtranconhttps://thdangtrancon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Đoàn Thị Điểmthdoanthidiemq4https://thdoanthidiemq4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Đống Đathdongdaq4https://thdongdaq4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Khánh Hội Bthkhanhhoibhttps://thkhanhhoib.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Lý Nhơnthlynhonq4https://thlynhonq4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Nguyễn Huệ 1thnguyenhue1https://thnguyenhue1.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Nguyễn Huệ 3thnguyenhue3https://thnguyenhue3.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Nguyễn Trường Tộthnguyentruongtohttps://thnguyentruongto.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗithnguyenvantroiq4https://thnguyenvantroiq4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Tăng Bạt Hổ Bthtangbathobhttps://thtangbathob.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Vĩnh Hộithvinhhoihttps://thvinhhoi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu Học Xóm Chiếuthxomchieuhttps://thxomchieu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MG Tuổi Xanh 16mgtuoixanh16https://mgtuoixanh16.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MN 2 Quận 4mn2q4https://mn2q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MN 3 Quận 4mn3q4https://mn3q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MN Nguyễn Tất Thànhmnnguyentatthanhhttps://mnnguyentatthanh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MN 6 Quận 4mn6q4https://mn6q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MN 8 Quận 4mn8q4https://mn8q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN 9 Quận 4mn9q4https://mn9q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Quận 4mn1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáq4https://mn1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáq4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN 12 Quận 4mn12q4https://mn12q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Sao Mai 12mnbcsaomai12https://mnbcsaomai12.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN Sao Mai 13mnbcsaomai13https://mnbcsaomai13.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN 14 Quận 4mn14q4https://mn14q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN 15 Quận 4mn15q4https://mn15q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN 18 Quận 4mn18q4https://mn18q4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Cảngmncanghttps://mncang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Việt Mỹmnvietmyq4https://mnvietmyq4.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Khánh Hộimnkhanhhoihttps://mnkhanhhoi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM