STTTên đơn vịMã đơn vịTên miền
1 THCS Đức Tríthcsductriq7https://thcsductriq7.www.mencosmeticskr.com
2 THCS Hoàng Quốc Việtthcshoangquocviethttps://thcshoangquocviet.www.mencosmeticskr.com
3 THCS Huỳnh Tấn Phátthcshuynhtanphathttps://thcshuynhtanphat.www.mencosmeticskr.com
4 THCS Ngô Quyềnthcsngoquyenq7https://thcsngoquyenq7.www.mencosmeticskr.com
5 THCS Nguyễn Hiềnthcsnguyenhienq7https://thcsnguyenhienq7.www.mencosmeticskr.com
6 THCS Nguyễn Hữu Thọthcsnguyenhuuthohttps://thcsnguyenhuutho.www.mencosmeticskr.com
7 THCS Nguyễn Thị Thậpthcsnguyenthithaphttps://thcsnguyenthithap.www.mencosmeticskr.com
8 THCS Phạm Hữu Lầuthcsphamhuulauhttps://thcsphamhuulau.www.mencosmeticskr.com
9 THCS Quốc tế Canadathcsquoctecanadahttps://thcsquoctecanada.www.mencosmeticskr.com
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THCS Sao Việtthcssaoviethttps://thcssaoviet.www.mencosmeticskr.com
11 THCS Trần Quốc Tuấnthcstranquoctuanhttps://thcstranquoctuan.www.mencosmeticskr.com
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Đặng Thùy Trâmthdangthuytramhttps://thdangthuytram.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnhthdinhbolinhhttps://thdinhbolinh.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 Tiểu Học Kim Đồngthkimdongq7https://thkimdongq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 Tiểu Học Lê Anh Xuânthleanhxuanq7https://thleanhxuanq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 Tiểu Học Lê Quý Đônthlequydonq7https://thlequydonq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 Tiểu Học Lê Văn Támthlevantamq7https://thlevantamq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Tiểu Học Lương Thế Vinhthluongthevinhq7https://thluongthevinhq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 Tiểu Học Nam Sài Gònthnamsaigonhttps://thnamsaigon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 Tiểu Học Nguyễn Thị Địnhthnguyenthidinhq7https://thnguyenthidinhq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Tiểu Học Nguyễn Văn Hưởngthnguyenvanhuonghttps://thnguyenvanhuong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Tiểu Học Phan Huy Thựcthphanhuythuchttps://thphanhuythuc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 Tiểu Học Phù Đổngthphudongq7https://thphudongq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Tiểu Học Phú Mỹthphumyhttps://thphumy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Tiểu Học Quốc tế Canadathquoctecanadahttps://thquoctecanada.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Tiểu Học Tân Quythtanquyq7https://thtanquyq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 Tiểu học Tân Thuậnthtanthuanhttps://thtanthuan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 Tiểu Học Trần Quốc Toảnthtranquoctoanq7https://thtranquoctoanq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 Tiểu Học Võ Thị Sáuthvothisauq7https://thvothisauq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 MG Tân Phúmgtanphuhttps://mgtanphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 MG Măng Nonmgmangmonhttps://mgmangmon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 MG Tuổi Thơ Bmgtuoithobhttps://mgtuoithob.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 MG Hướng Dươngmghuongduongq7https://mghuongduongq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 MG Tắc Rỗimgtacroihttps://mgtacroi.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 MG Bình Minhmgbinhminhq7https://mgbinhminhq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 MN 19-5 Quận 7mn19thang5q7https://mn19thang5q7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 MN 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-4 Quận 7mn3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáthang4q7https://mn3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáthang4q7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 MN Tân Mỹmntanmyhttps://mntanmy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Sương Maimnsuongmaiq7https://mnsuongmaiq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 MN Tân Quymntanquyhttps://mntanquy.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 MN Tân Phongmntanphonghttps://mntanphong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 MN Sơn Camnsoncaq7https://mnsoncaq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 MN MaiKamnmaikahttps://mnmaika.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 MN Sao Maimnsaomaiq7https://mnsaomaiq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
16 MN Nam Sài Gònmnnamsaigonhttps://mnnamsaigon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
17 MN Tân Kiểngmntankienghttps://mntankieng.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
18 MN Tân Hưngmntanhunghttps://mntanhung.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
19 MN Hoa Hồngmnhoahongq7https://mnhoahongq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Phú Thuậnmnphuthuanhttps://mnphuthuan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
21 MN Bình Thuậnmnbinhthuanq7https://mnbinhthuanq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
22 MN Mặt Trời Bé Conmnmattroibeconq7https://mnmattroibeconq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
23 MN Họa Mimnhoamiq7https://mnhoamiq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
24 MN Hồng Lanmnhonglanhttps://mnhonglan.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
25 MN Ngôi Sao Việtmnngoisaovietq7https://mnngoisaovietq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
26 MN Ước Mơmnuocmohttps://mnuocmo.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
27 MN Nam Mỹmnnammyq7https://mnnammyq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
28 MN Ngôi Nhà Mơ Ướcmnngoinhamouocq7https://mnngoinhamouocq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
29 MN Hoàng Anhmnhoanganhq7https://mnhoanganhq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Ban Maimnbanmaiq7https://mnbanmaiq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
31 MN Hoàng Giamnhoanggiahttps://mnhoanggia.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
32 MN Thiên Thần Nhỏmnthienthannhoq7https://mnthienthannhoq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
33 MN Chim Cánh Cụtmnchimcanhcutq7https://mnchimcanhcutq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
34 MN Bông Hoa Nhỏmnbonghoanhohttps://mnbonghoanho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
35 MN Chú Ong Nhỏmnchuongnhohttps://mnchuongnho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
36 MN Mỹ Phướcmnmyphuochttps://mnmyphuoc.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
37 MN Bé Ngoanmnbengoanq7https://mnbengoanq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
38 MN Tuổi Ngọcmntuoingocq7https://mntuoingocq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
39 MN ABCmnabcq7https://mnabcq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Hoa Senmnhoasenq7https://mnhoasenq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
41 MN Ngôi Nhà Nhỏmnngoinhanhoq7https://mnngoinhanhoq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
42 MN Ngôi Sao Tuổi Thơmnngoisaotuoithohttps://mnngoisaotuoitho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
43 MN Minh Phúmnminhphuhttps://mnminhphu.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
44 MN Mèo Conmnmeoconhttps://mnmeocon.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
45 MN Bách Việtmnbachviethttps://mnbachviet.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
46 MN Thế Giới Tuổi Thơmnthegioituoithohttps://mnthegioituoitho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
47 MN Vùng Đất Trẻ Thơmnvungdattrethohttps://mnvungdattretho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
48 MN Việt Úcmnvietucq7https://mnvietucq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
49 MN Việt Nam Canadamnvietnamcanadahttps://mnvietnamcanada.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Mầm Việtmnmamviethttps://mnmamviet.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
51 MN Gấu Trúcmngautrucq7https://mngautrucq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
52 MN Con Mèo Vàngmnconmeovanghttps://mnconmeovang.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
53 MN Chong Chóng Nhỏmnchongchongnhohttps://mnchongchongnho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
54 MN Ngôi Sao Nhỏ 2mnngoisaonho2https://mnngoisaonho2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
55 MN Hoa Phượng Đỏ 2mnhoaphuongdo2https://mnhoaphuongdo2.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
56 MN Ngôi Sao Nhỏmnngoisaonhoq7https://mnngoisaonhoq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
57 MN Hoa Phượng Đỏmnhoaphuongdoq7https://mnhoaphuongdoq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
58 MN Cánh Thiên Thầnmncanhthienthanq7https://mncanhthienthanq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
59 MN Hoa Ti Gônmnhoatigonq7https://mnhoatigonq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá MN Chuyện Nhỏmnchuyennhohttps://mnchuyennho.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
61 MN Nam Longmnnamlonghttps://mnnamlong.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
62 MN Khôi Nguyênmnkhoinguyenq7https://mnkhoinguyenq7.www.mencosmeticskr.comtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM