Cập nhật: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:36, 14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 388

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Phòng Giáo dục Trung học) có chức năng giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT)

Phòng Giáo dục Trung học có các nhiệm vụ:
+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, tham mưu với Giám đốc trong việc xây dựng, trình các văn bản có liên quan đến lĩnh vực giáo dục trung học cho cấp có thẩm quyền;
+ Phối hợp các phòng chức năng có liên quan tham mưu với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch phát triển bậc trung học phổ thông về số lượng, củng cố, nâng chất lượng, hiệu quả giáo dục bậc trung học phổ thông;
+ Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học trung học cơ sở, trung học phổ thông; chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở giáo dục trung học;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy học tiếng dân tộc; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy - học âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng các môn nghề phổ thông, công tác giáo dục hướng nghiệp ở bậc giáo dục trung học.
+ Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục trung học; xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc giáo dục trung học;
+ Tham gia biên soạn tài liệu phục vụ yêu cầu dạy - học, bồi dưỡng thường xuyên đối với bậc trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý hoạt động của Hội đồng bộ môn bậc trung học phổ thông (cấp THCS và THPT…);
+ Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bảo quản các thiết bị, phương tiện phục vụ dạy - học và hoạt động thư viện trường học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy bậc trung học phổ thông;
+ Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công nhận trường trung học (THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu bậc trung học phổ thông theo đúng quy chế, quy định của ngành;
+ Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công tác phổ cập giáo dục;
Tác giả: Phòng Trung Học


Đang truy cập : 2
Hôm nay : 5,147
Hôm qua : 4,149
Tuần này : 5,147
Tuần trước : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá89
Tháng này : 576,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá65
Tháng trước : 697,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tất cả : 6,447,753
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM