Tài liệu tập huấn ra đề kiểm trắc nghiệm môn Địa lí lớp 12 THPT 31/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Phòng GDTrH

Các anh chị giáo viên lớp 12 THPT, GDTX chuẩn bị tài liệu, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí lớp 12, Atlat Địa lí Việt Nam khi tham gia tập huấn.

  Câu hỏi sử dụng tập bản đồ Vùng Đông Nam Bộ giảng dạy Địa lí địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -

  Báo cáo tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá môn Địa lí THCS, THPT 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Hướng dẫn lập kế hoạch giảng dạy môn Địa lí THCS, THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 11/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -

  Đề và hướng dẫn chấm Olympic Tháng Tư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V môn Địa lí khối 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và khối 11 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -

  Đề và hướng dẫn chấm môn Địa lí lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và lớp 11 Olympic tháng Tư TPHCM lần thứ III 2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -

  Đề và hướng dẫn chấm môn Địa lí lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và 11 Olympic tháng Tư TPHCM lần thứ II 2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -

  Đề và hướng dẫn chấm môn Địa lí Olympic tháng Tư TPHCM lần thứ I 2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -

  Tài liệu tập huấn sử dụng tập Bản đồ Địa li 9 vào đổi mới ddạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -

  Tài liệu tập huấn sử dụng tập bản đồ Địa lí lớp 8 vào đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -

  Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 7 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM 7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -

  Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -

  Tài liệu tập huấn PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -

  Các trường THPT cuối năm học gửi về Phòng Giáo dục Trung học mỗi khối lớp một giáo án Địa lí theo định hướng tổ chức tự học cho học sinh. Riêng giáo viên giỏi môn Địa lí THCS và THPT, giáo án dự thi phải soạn theo tinh thần định hướng tổ chức dạy học tự học cho học sinh

  Tài liệu tập huấn Kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan Địa lí lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và lớp 11 4/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -

  TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC THEO NHÓM VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN: ĐỊA LÍ 18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -

  Các đề trắc nghiệm Học kì I địa lí lớp 12 - đợt 1 và file đánh giá độ khó câu trắc nghiệm (4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá câu - kiểm tra 1 tiết) thể hiện trên trang Web Giáo dục Trung học và trang tin tức của trang Web trường THCS-THPT, THPT, TTGDTX 7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  24 đề trắc nghiệm nội dung học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 môn Địa lí lớp 12 do giáo viên tập huấn xây dựng chưa qua thẩm định. Phòng Trung học sẽ tiếp tục đưa lên trang Trung học các đề còn lại. Quý thầy cô tham khảo để xây dựng ngân hàng đề cho trường minh. Đề nghị các giáo viên chưa nộp đề trắc nghiệm gửi fiel văn bản word qua email mpt_maiphuthanh@yahoo.com. Cám ơn quý thầy cô đã tham gia xây dựng ngân hàng đề của Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tài liệu tập huấn hè môn Địa lí THCS 1/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Tài liệu tập huấn chuyên môn Địa lý THPT năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Tài liệu giáo dục biến đổi khí hậu 7/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Báo cáo sơ kết HKI và phương hướng nhiệm vụ HK II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 môn Địa lí THPT 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Đề nghị Tổ trưởng, nhóm trưởng môn Địa lí nghiên cứu có kế hoạch triển khai ở đơn vị mình khi dự Hội nghị sơ kết HKI triển khai phương hướng nhiệm vụ HKII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 bộ môn Địa lí

  Báo cáo sơ kết HKI và phương hướng nhiệm vụ HK II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 môn Địa lí THCS 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Đề nghị Chuyên viên và giáo viên mạng lưới các quận huyện môn Địa lí nghiên cứu có kế hoạch triển khai ở đơn vị quận huyện mình khi dự Hội nghị sơ kết HKI triển khai phương hướng nhiệm vụ HKII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 bộ môn Địa lí

  Đề mẫu kì thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 bộ môn Địa lí 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Đề mẫu kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 bộ môn Địa lí 22/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 môn Địa lí Quận Tân Phú 18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

  Các chủ đề ôn luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia 18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 -

  Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 môn Địa lý THPT 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 môn Địa lí THCS 17/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

  Đang truy cập : 34
  Hôm nay : 1,49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
  Hôm qua : 3,458
  Tuần này : 13,273
  Tuần trước : 29,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11
  Tháng này : 554,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
  Tháng trước : 697,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
  Tất cả : 6,425,79tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
  Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
  Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM