Cập nhật : 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:36 16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt xem : 2764

Về thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 - THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Thuộc tính văn bản
Tiêu đề: Về thực hiện khảo sát học sinh lớp 7 - THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Số/Ký hiệu: 35tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-TrH
Ngày ban hành: 12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Ngày có hiệu lực: 12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Người ký: Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Khảo sát học sinh khối 7 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: van_ban_khao_sat_7_1922tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1912.doc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM