Hiện tìm kiếm văn bản

Có 45 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 384/GDĐT-TrH cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 File 1 : cv_thi_an_toan_giao_thong_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.docx

 File 2 : 2_phu_luc_cv_cuoc_thi_huong_dan_thi_online_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12.docx

 File 3 : bao_cao_an_toan_giao_thong_nam_hoc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_-_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_-_google_bieu_mau_1122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12.pdf

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Học11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 4139/KH-GDĐT-TrH Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 kh_4139_kiem_tra_pcgd-xmc_toan_thanh_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_8112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.doc

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
3 3731/KH-GDĐT-TrH Kế hoach cuộc thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 3731-_ke_hoach_olympic_thang_tu_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1915.docx

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Học16-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
4 3711/GDĐT-TrH Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục an toàn giao thông vì nụ cười ngày mai năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 3711-ke_hoach_an_toan_giao_thong_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1914.docx

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Học16-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
5 361tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-TrH Về kỳ thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 361tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-ke_hoach_thi_giai_toan_tren_may_tinh_casio_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917.docx

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
6 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/GDĐT-TrH Về Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-ke_hoach_thi_hoc_sinh_gioi_9_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917.docx

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
7 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/GDĐT-TrH Về kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-ke_hoach_thi_hoc_sinh_gioi_12_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_41tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1917.docx

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
8 3253/KH-GDĐT-TrH Kê hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 3253_sgd_ke_hoach_trien_khai_ct_gdpt_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_1692tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Học16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
9 4327/GDĐT-TrH Cuộc thi “Tài năng Robot Thành phố Hồ Chí Minh lần 7" năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 cv_4327_sgd_ke_hoach_robotacon_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.pdf

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Học1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Cuộc thi “Văn hay Chữ tốt lần thứ 19”
Đính kèm file :  

 cong_van_vhct1819_5112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá187.doc

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
11 3846/GDĐT-TrH Kế hoạch Hội thi “Lớn lên cùng sách” lần 4 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 congvanlonlencungsach1819_5112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá188.doc

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
12 3371/KH-GDĐT-TrH Kế hoạch triển khai giáo dục An Toàn giao thông trong trường Trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 ke_hoach_trien_khai_an_toan_giao_thong_271tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1812.doc

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Học27-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
13 4737/KHPH-VHTT-GDĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXII năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 4737_ke_hoach_thi_net_ve_xanh_lan_22_51tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá188.doc

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
14 3315/GDĐT-TrH Kỳ Thi Olympic tháng 4 THCS Lần 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 ke_hoach_olympic_thang_4_thcs_lan_1_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_final_2192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1817.pdf

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Học21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
15 3316/GDĐT-TrH Thi Olympic Tháng 4 THPT lần 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 ke_hoach_olympic_thang_4_lan_5_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_final_2192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1817.pdf

Kế hoạch - Chương trình HĐPhòng Trung Học21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
123
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM