Cập nhật: 6:53, 15/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 6761

Một số mẫu Kiểm tra nội bộ nhà trường

Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý; qua kiểm tra tạo lập mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời; giúp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện mục đích trong quá trình quản lý.

Kiểm tra nội bộ trường học, cơ sở giáo dục khác (gọi chung là kiểm tra nội bộ trường học) là hoạt động xem xét, đánh giá các mặt hoạt động giáo dục và điều kiện dạy - học; đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên và bộ phận trong nhà trường; phân tích nguyên nhân của các ưu điểm, nhược điểm đồng thời đề xuất các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường, phát triển người giáo viên và học sinh nói riêng. 
Đầu năm học ngoài việc ban hành các Quyết định thành lập Ban Kiểm tra nội bộ nhà trường, các đơn vị cần tiến hành việc Kiểm tra nội bộ nhà trường trong đó cần lưu ý thực hiện một số nội dung kiểm tra sau:

+ Việc thực hiện "3 công khai" theo qui định của Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Việc tiếp nhận tài trợ của các Tổ chức và cá nhân (Lưu ý: Thực hiện theo Thông tư 29/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12).

Một số mẫu Biên bản tự kiểm tra đính kèm

Tác giả: Phòng Trung Học


Đang truy cập : 35
Hôm nay : 4,38tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 4,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3
Tuần này : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,166
Tuần trước : 29,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11
Tháng này : 56tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,995
Tháng trước : 697,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tất cả : 6,432,683
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM