Kỳ thi TOEFL ITP - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Công tác an toàn khi tổ chức thi thực hành Nghề phổ thông môn Nấu ăn 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Danh sách Giám khảo, Giám thị thực hành Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 11/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Danh sách thí sinh dự thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn, biên bản của Hội đồng thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 9/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 kỳ thi Olympic tháng Tư Thành phố Hồ Chí Minh Lần V (THPT), Lần I(THCS) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -

  Các công văn, hướng dẫn về thi Nghề phổ thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  thông báo hướng dẫn rà soát danh sách và đóng chi phí hỗ trợ công tác tổ chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Các môn thi Robot - Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Môn thi STEM - Xe thế năng - Kỳ thi Olympic tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic tháng 4 THPT lần 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic tháng 4 THCS lần 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

  Đăng ký dự thi First Lego League (FLL) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Đăng ký dự thi Robotacon bảng B - WRO 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 17/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Đáp án các môn Nghề phổ thông cấp THCS khóa ngày 22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Văn bản, biểu mẫu, văn bản và tài liệu phục vụ kỳ thi Nghề phổ thông cấp THCS năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 18/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Danh sách giám khảo, giám thị thực hành Nghề THPT khóa ngày 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn, biên bản của Hội đồng thi Nghề THPT khóa ngày 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Danh sách thí sinh của Hội đồng thi Nghề THPT khóa ngày 12/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Một số công văn về tổ chức thi Nghề THPT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Thể thức thi đấu môn Robot B - Kỳ thi Olympic tháng 4 TP. Hồ Chí Minh lần IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Kế hoạch thời gian và thể thức thi đấu Robot A - Kỳ thi Olympic tháng 4 TP. Hồ Chí Minh lần IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Thông báo số 3 và danh sách thí sinh, giám thị, giám khảo của kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí minh lần IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Khẩn! điều giám thị coi thi Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh lần IV năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Các công văn về Kỳ thi Olympic tháng 4 TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  THÔNG BÁO SỐ 2 - OLYMPIC THÁNG 4 LẦN IV NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

  Danh sách giám khảo, giám thị thực hành Nghề THPT khóa ngày 13/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Danh Sách Giám khảo Olympic tháng 4 Lần 3 5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI OLYMPIC THÁNG 4 LẦN 3 NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Danh sách, số báo danh thí sinh dự thi Olympic tháng 4 môn Stem và Robot 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

  Đang truy cập : 31
  Hôm nay : 1,459
  Hôm qua : 3,458
  Tuần này : 13,242
  Tuần trước : 29,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11
  Tháng này : 554,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71
  Tháng trước : 697,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
  Tất cả : 6,425,759
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
  Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
  Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM