Thông báo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 kỳ thi Olympic tháng Tư Thành phố Hồ Chí Minh Lần V (THPT), Lần I(THCS) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -

thông báo hướng dẫn rà soát danh sách và đóng chi phí hỗ trợ công tác tổ chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Các môn thi Robot - Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Môn thi STEM - Xe thế năng - Kỳ thi Olympic tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic tháng 4 THPT lần 5 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic tháng 4 THCS lần 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thể thức thi đấu môn Robot B - Kỳ thi Olympic tháng 4 TP. Hồ Chí Minh lần IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch thời gian và thể thức thi đấu Robot A - Kỳ thi Olympic tháng 4 TP. Hồ Chí Minh lần IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thông báo số 3 và danh sách thí sinh, giám thị, giám khảo của kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí minh lần IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Khẩn! điều giám thị coi thi Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh lần IV năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Các công văn về Kỳ thi Olympic tháng 4 TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

THÔNG BÁO SỐ 2 - OLYMPIC THÁNG 4 LẦN IV NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Danh Sách Giám khảo Olympic tháng 4 Lần 3 5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI OLYMPIC THÁNG 4 LẦN 3 NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Danh sách, số báo danh thí sinh dự thi Olympic tháng 4 môn Stem và Robot 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Mẫu Thẻ dự thi Kỳ thi Olympic tháng 4 lần 3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Trường có thí sinh tham gia in Thẻ dự thi và phát cho học sinh

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THI OLYMPIC THÁNG 4 LẦN 3 NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo số 3 - Hội thi Olympic tháng 4 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thông báo số 2 olympic tháng 4 lần III 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Đang truy cập : 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm nay : 1,464
Hôm qua : 3,458
Tuần này : 13,247
Tuần trước : 29,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11
Tháng này : 554,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá76
Tháng trước : 697,8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tất cả : 6,425,764
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM